โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี 798 นาย ตามโผ “เฉลิมชัย” นั่งผบ.ทบ. “จอม” ผบ.ทอ.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี 798 นาย ตามโผ “เฉลิมชัย” นั่งผบ.ทบ. “จอม” ผบ.ทอ.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี 798 นาย ตามโผ “เฉลิมชัย” นั่งผบ.ทบ. “จอม” ผบ.ทอ.

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี 798 นาย ตามโผ “เฉลิมชัย” นั่งผบ.ทบ. “จอม” ผบ.ทอ.

วันนี้ (9 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 798 นาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในประกาศดังกล่าวแบ่งเป็น กระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ มีตำแหน่งสำคัญดังนี้

พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผบ.ทบ. เป็น ผบ.ทบ. พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก เป็น รองผบ.ทบ. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช ที่ปรึกษากองทัพบก เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1พล.ต.ศิริชัย เทศนา รองผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.ต.ธรรมนูญ วิถี ผบ.พล.ร.9 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ผบ.พล.ร.2 รอ. เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก อัตรา พล.ท. พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก อัตรา พล.ท. พ.อ.วุฒิชัย นาควานิช รองผบ.พล.ร.9 เป็น ผบ.พล.ร.9

พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผบ.ทร. พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.กองเรือยุทธการ เป็นผู้ช่วย ผบ.ทร. พล.ร.ท.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.รร.นายเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท.นพดล สุภากร เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผบ.ทอ. พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ทอ. เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/203/1.PDF

กลับขึ้นด้านบน