กอ.รมน.จ่อออกโฉนดให้ 2 หมื่นครอบครัวรอบเขาบูโดภายในปี 2560

กอ.รมน.จ่อออกโฉนดให้ 2 หมื่นครอบครัวรอบเขาบูโดภายในปี 2560

กอ.รมน.จ่อออกโฉนดให้ 2 หมื่นครอบครัวรอบเขาบูโดภายในปี 2560

รูปข่าว : กอ.รมน.จ่อออกโฉนดให้ 2 หมื่นครอบครัวรอบเขาบูโดภายในปี 2560

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.5 กอ.รมน.) เผยเตรียมออกโฉนดที่ดินรอบอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ให้ 20,000 ครอบครัว ภายในปี 2560 แก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่

วันนี้ (10 ก.ย.59) พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รอง ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. กล่าวในเวทีเสนา "การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" จ.นราธิวาส ว่าภาครัฐมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งในพื้นที่ เช่น ยาเสพติด น้ำมันเถื่อน และที่ดินทำกินรอบอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี

โดยรัฐจะออกโฉนดที่ดินรอบอุทยานฯ แก่ชาวบ้านให้แล้วเสร็จในปี 2560 ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2508 และการประกาศพระราชกฤษฎีกาอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี พ.ศ.2542 ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านรอบเทือกเขาบูโดกว่า 20,000 ครอบครัวใน 9 อำเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส ซึ่งมีหลักฐานว่า มีการตั้งรกรากมานานก่อนการประกาศให้เป็นอุทยานฯ

กลับขึ้นด้านบน