กรมการขนส่งขยายเวลาจดทะเบียน "ตุ๊กตุ๊กเอื้ออาทร" เพิ่มอีก 6 เดือน

กรมการขนส่งขยายเวลาจดทะเบียน "ตุ๊กตุ๊กเอื้ออาทร" เพิ่มอีก 6 เดือน

กรมการขนส่งขยายเวลาจดทะเบียน "ตุ๊กตุ๊กเอื้ออาทร" เพิ่มอีก 6 เดือน

รูปข่าว : กรมการขนส่งขยายเวลาจดทะเบียน "ตุ๊กตุ๊กเอื้ออาทร" เพิ่มอีก 6 เดือน

กรมการขนส่งทางบกขยายระยะเวลาจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊กตามโครงการ "สามล้อเอื้ออาทร" เพิ่มอีก 6 เดือน กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด 17 มกราคม 2560 เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ยานพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

วันนี้ (12 ก.ย.2559) นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ขยายระยะเวลาการรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้างหรือรถตุ๊กตุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร ตามโครงการสามล้อเอื้ออาทรของกระทรวงคมนาคม โดยขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดวันที่ 17 มกราคม 2560

กรมการขนส่งขยายเวลาจดทะเบียนตุ๊กตุ๊กหลังจากพบว่ามีผู้นำรถมาจดทะเบียนเพียง 287 ราย จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างสามล้อทั้งหมด 412 ราย เหลือผู้ที่ยังไม่ได้มาจดทะเบียนอีก 125 ราย คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินใช้เวลานาน ส่งผลให้การสั่งผลิตรถล่าช้า จึงไม่สามารถนำรถมาจดทะเบียนได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงได้ขยายเวลาจดทะเบียนออกไปอีก 6 เดือน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ยังไม่ได้นำรถมาจดทะเบียนสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้และเพื่อเป็นการสนับสนุนสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปแล้วจะไม่มีการผ่อนผันยืดเวลาเพิ่มเติมอีก และให้ถือว่าสิทธิ์การจดทะเบียนที่ได้รับเป็นโมฆะ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวอีกว่า กระทรวงคมนาคมได้ผลักดันโครงการสามล้อเอื้ออาทรให้มีการจดทะเบียนรถรับจ้างเพิ่มขึ้น 2,500 คัน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้ผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กมีรถเป็นของตัวเอง และควบคุมให้รถใช้พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน ด้วยการกำหนดคุณสมบัติให้รถทุกคันต้องใช้ก๊าซเอ็นจีวี

นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการควบคุมการให้บริการเช่นเดียวกับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ ซึ่งต้องให้บริการที่ดี ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถตุ๊กตุ๊กเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้กับประเทศไทย จึงขอให้ผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจดทะเบียนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรถรับจ้างและรถบริการ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-8723 ในวันและเวลาราชการ และหากประชาชนพบเห็นการให้บริการไม่ปลอดภัย หรือเอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน