กสม.เตือนรับน้องต้องเคารพสิทธิ แนะนำกิจกรรมที่สร้างสรรค์

กสม.เตือนรับน้องต้องเคารพสิทธิ แนะนำกิจกรรมที่สร้างสรรค์

กสม.เตือนรับน้องต้องเคารพสิทธิ แนะนำกิจกรรมที่สร้างสรรค์

รูปข่าว : กสม.เตือนรับน้องต้องเคารพสิทธิ แนะนำกิจกรรมที่สร้างสรรค์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ห่วงกิจกรรมรับน้อง แนะสถาบันการศึกษาคุมเข้มทุกกิจกรรม ชี้รุ่นพี่ต้องเคราพสิทธิมนุษยชน-เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ หากตรวจสอบพบละเมิดสิทธิหรือกระทำผิดกฎหมายสถาบันต้อง ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

จากกรณี นิสิตของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งป่วยหนักเข้ารับการรักษาในห้องไอซียูของโรงพยาบาล จากอาการภาวะสมองขาดออกซิเจนและอาจมีปอดติดเชื้อจากการจมน้ำ สาเหตุมาจากการที่ลงไปล้างตัวในบ่อน้ำภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

วันนี้ (13 ก.ย.2559) นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา เปิดเผยว่าจากสถิติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสถาบันการศึกษาหลายสถาบันว่าบางกิจกรรมมีผลกระทบต่อสภาพร่างกาย และจิตใจของนักศึกษาใหม่ แม้กิจกรรมดังกล่าวจะไม่ได้มีการบังคับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยนักศึกษาต้องสมัครใจในการเข้าร่วม แต่นักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่เกรงว่าตัวเองจะไม่ได้รับการยอมรับจึงยอมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งที่ตนไม่เต็มใจ

นางฉัตรสุดา กล่าวว่า กสม.เชิญผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่ถูกร้องเรียนเข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยังคงมีความห่วงใยต่อกิจกรรมที่มีลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จึงอยากเสนอแนะให้สถาบันการศึกษาควรให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในสถาบัน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับนักศึกษา เพื่อให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติหรือข้อที่ไม่ควรปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสถาบันการศึกษาและตัวนักศึกษาเอง

อย่างไรก็ตามการพิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรมใดๆ ของสถาบันควรพิจารณาในรายละเอียดของกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่สถาบันการศึกษาต้องการจริงหรือไม่และในการจัดกิจกรรมทุกครั้งต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถตัดสินใจในเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด หรือไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น

ทัังนี้สถาบันการศึกษาควรมีการตรวจสอบและติดตามการทำกิจกรรมดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้เกิดมีการละเมิดสิทธิของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหากปรากฏมีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิของนักศึกษา หรือการกระทำผิดกฎหมายสถาบันการศึกษาต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

กลับขึ้นด้านบน