ผู้นำศาสนายะลาเชื่อมั่น มภท.4 คนใหม่ เหตุเชี่ยวชาญการข่าว-ชำนาญพื้นที่

ผู้นำศาสนายะลาเชื่อมั่น มภท.4 คนใหม่ เหตุเชี่ยวชาญการข่าว-ชำนาญพื้นที่

ผู้นำศาสนายะลาเชื่อมั่น มภท.4 คนใหม่ เหตุเชี่ยวชาญการข่าว-ชำนาญพื้นที่

รูปข่าว : ผู้นำศาสนายะลาเชื่อมั่น มภท.4 คนใหม่ เหตุเชี่ยวชาญการข่าว-ชำนาญพื้นที่

ผู้นำศาสนาในจังหวัดยะลา เชื่อว่า แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ สามารถนำประสบการณ์ด้านการข่าวในพื้นที่ มาปรับใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นอย่างดี

การแต่งตั้ง พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช ที่ปรึกษากองทัพบก เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ แทน พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการ

นายนิมุ มะกาเจ อดีตรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ให้ความเห็นว่า พล.ท.ปิยวัฒน์ เป็นผู้ที่เคยทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน โดยเฉพาะงานด้านการข่าวจึงน่าจะนำประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ดี โดยเฉพาะภาระกิจสำคัญคือ ป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในเขตเมืองและรอบนอก

รวมถึงการดำเนินนโยบายเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และนโยบายด้านอื่น ที่จะนำไปสู่การสร้างความสงบสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะการพูดคุยสันติสุขของรัฐบาลกับกลุ่มผู้เห็นต่าง รวมทั้งการพูดคุยในระดับประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับการพูดคุยในระดับนโยบายของรัฐบาล

กลับขึ้นด้านบน