เลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ สูตรคำนวณไม่สะท้อนความต้องการแท้จริง

เลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ สูตรคำนวณไม่สะท้อนความต้องการแท้จริง

เลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ สูตรคำนวณไม่สะท้อนความต้องการแท้จริง

รูปข่าว : เลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ สูตรคำนวณไม่สะท้อนความต้องการแท้จริง

คณะกรรมการค่าจ้างเลื่อนพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำออกไปอีก 1 เดือน เพื่อพิจารณาศึกษาสูตรการคำนวณเพื่อปรับขึ้นค่าจ้างใหม่ หลังพบว่าสูตรคำนวณที่ใช้ในปัจจุบันอาจไม่สะท้อนความต้องการที่แท้จริง และคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนตุลาคมนี้

วันนี้ (14 ก.ย.2559) ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง เปิดเผยว่า ที่ประชุมยังไม่มีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เนื่องจากสูตรการคำนวณที่ใช้ในปัจจุบันพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพของลูกจ้าง และความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง และจากที่คณะกรรมการกลั่นกรองได้พิจารณาข้อเสนอของอนุกรรมการจังหวัดที่เสนอให้ปรับขึ้นค่าจ้างแบบรายพื้นที่ พบว่า จังหวัดที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงไม่ได้เสนอขอปรับขึ้นค่าจ้าง ส่วนจังหวัดที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำ กลับเสนอขอปรับขึ้นค่าจ้าง ขณะที่เครือข่ายแรงงาน เสนอให้ปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราที่เท่ากันทั่วประเทศ

ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พิจารณาศึกษาสูตรการคำนวณ เพื่อปรับขึ้นค่าจ้างใหม่ เนื่องจากสูตรคำนวนนี้ใช้มากว่า 10 ปี เพื่อให้การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและมีความเหมาะสม โดยคาดว่าจะสามารถสรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ได้ปลายเดือนตุลาคมนี้

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า มติดังกล่าวเป็นการประวิงเวลา และไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำมากว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งในการคิดสูตรคำนวณการปรับขึ้นค่าจ้างใหม่ต้องยึดตามภาพรวมของประเทศ โดยปรับขึ้นในอัตราที่เท่ากันทั่วประเทศ

กลับขึ้นด้านบน