พลิกปมข่าว : จัดระเบียบนวด

พลิกปมข่าว : จัดระเบียบนวด

พลิกปมข่าว : จัดระเบียบนวด

รูปข่าว : พลิกปมข่าว : จัดระเบียบนวด

พลิกปมข่าว "จัดระเบียบนวด" ข้อถกเถียงกฎหมายคุมร้านนวดและสปา ยกระดับหมอนวด หรือจำกัดสิทธิการประกอบอาชีพ

27 กันยายนนี้ เป็นวันแรกที่กฎหมายควบคุมร้านนวดแผนโบราณและสปาจะมีผลบังคับใช้ ที่ผ่านมากฎหมายฉบับนี้ ได้สร้างข้อถกเถียงในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องอยู่พอสมควร

ที่ยังถกเถียงกัน หลักๆ เห็นจะเป็นในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการนวดแผนไทย หมอนวดแผนโบราณบางส่วน ก็กังวลว่า ต้องเสียเงินและเวลาไปเรียนเพิ่มเติม ส่วนคนทั่วไปที่รับฟังแล้ว ก็ยังมีความสับสนว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้ ครอบคลุมถึงกิจการนวดทุกประเภทหรือไม่

ตกลงว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้ เป็นการยกระดับ หรือ เป็นการจำกัดสิทธิ์ของคนอาชีพนี้ ถ้าตามเป้าหมายหลัก ก็ระบุชัดว่า เป็นการยกระดับวิชาชีพ แต่อีกมุมหนึ่งบางส่วนของกฎหมาย เช่น การกำหนดให้ผู้พิการทางสายตา ต้องเพิ่มชั่วโมงเรียนนวดมากขึ้นอีก 30 ชั่วโมง ถ้าไม่ครบก็อาจจะไม่ได้รับใบอนุญาต นี่จึงกลายเป็นข้อกังวลว่า บุคคลเหล่านี้จะประกอบอาชีพได้ยากขึ้นหรือไม่

สำหรับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ ผู้ที่เป็นหมอนวดแผนโบราณ ธุรกิจสปาและความงามเท่านั้นค่ะ แต่สำหรับกิจการอื่น แม้จะมีคำว่า “นวด” ก็จะไม่นำมานับรวม โดยมีเป้าหมายหลักที่การยกระดับมาตรฐานอาชีพนวดแผนไทยและสปา ให้มีความปลอดภัย และไม่มีการค้าบริการทางเพศแอบแฝง

เริ่มจากร้านนวดไทย หรือ สปา แม้จะมีใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติสถานบริการ ของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้ว ก็ยังต้องขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ เพิ่มอีก 1 ใบ ที่กระทรวงสาธารณสุขด้วย

-ใบอนุญาตจะมีอายุ 5 ปี ตามข้อความแนบท้าย พ.ร.บ.กำหนดอัตราขอใบอนุญาต “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”
-ค่าใบอนุญาตอยู่ที่ใบละ 1 หมื่นบาท
-และมีค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 1,000 บาท

หลังการขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องถูกควบคุมมาตรฐาน 5 อย่าง คือ สถานที่ บุคลากร การบริการ เครื่องมือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และความปลอดภัย
ส่วนที่ 2 คือ ผู้ให้บริการนวดไทย สปา หรือหมอนวดนั่นเอง จะต้องเรียนจาก สถาบัน ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับรองเท่านั้น ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 600 แห่งทั่วประเทศ ที่นี่จะสอนครบชั่วโมง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 13 มาตรฐาน

สุดท้าย คือ ผู้ดำเนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือ ผู้จัดการร้าน ต้องได้วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรด้านบริการสุขภาพ ที่ได้รับการรับรอง จากกรมฯ และต้องผ่านการทดสอบจากกรมฯ ด้วย

หลังกฎหมายประกาศใช้แล้ว ทั้ง 3 ส่วนนี้จะต้องยื่นขออนุญาตภายใน 180 วัน แต่หากฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุด คือ
-พักใบอนุญาต
-จำคุก 6 เดือน
-ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามอีกมากค่ะ หนึ่งในนั้นคือ ห้ามลักลอบค้าประเวณี โฆษณาลามกอนาจาร ห้ามหมอนวดนั่งให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ และห้ามไม่ให้หมอนวดให้บริการนอกสถานที่-ในเวลางาน

กลับขึ้นด้านบน