"อุเทนฯ" รับน้องสร้างสรรค์ ลดใช้ความรุนแรง-เน้นจิตอาสา

"อุเทนฯ" รับน้องสร้างสรรค์ ลดใช้ความรุนแรง-เน้นจิตอาสา

"อุเทนฯ" รับน้องสร้างสรรค์ ลดใช้ความรุนแรง-เน้นจิตอาสา

รูปข่าว : "อุเทนฯ" รับน้องสร้างสรรค์ ลดใช้ความรุนแรง-เน้นจิตอาสา

นักศึกษาอุเทนถวายจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่านิยมการใช้ความรุนแรง เป็นจิตอาสา

วันนี้ (15 ก.ย.2559) ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม กว่า 300 คน ร่วมกันทำความสะอาดทางเท้า แผงกั้น และทาสีตามจุดห้ามจอด บริเวณหน้าสยามสแควร์ ภายใต้กิจกรรม "รับน้องสร้างสรรค์ อุเทนฯ อาสา" หวังปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมเสี่ยงของการรับน้องที่รุนแรงแบบเดิมๆ มาเป็นแนวทางจิตอาสามุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 

นายสืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ยอมรับว่า ที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของสถาบันที่สังคมรับรู้ ส่วนใหญ่เป็นภาพของการใช้ความรุนแรงและทะเลาะวิวาท ทำให้สถาบันต้องทบทวนและปลูกฝังให้รุ่นพี่และรุ่นน้องรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน ปรับเปลี่ยนค่านิยมการรับน้องให้พัฒนาเป็นเชิงสร้างสรรค์ ปลอดภัย และไม่ใช่ความรุนแรง

“การรับน้องเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องทำอย่างสร้างสรรค์ ต้องไม่กระทำสิ่งที่กระทบกระเทือนทั้งร่างกายและจิตใจ รับน้องแล้ว น้องต้องรักพี่ รักสถาบัน ไม่ใช่เกลียดพี่ หรือกลัวพี่” นายสืบพงษ์กล่าว

ปัจจุบันมาตรการรับน้องของอุเทนถวาย เน้นพัฒนาความเป็นจิตอาสา มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินการตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และห้ามรับน้องนอกสถานที่ หากพบนักศึกษากระทำผิดจะมีการมาตรการลงโทษ ตั้งแต่พักการเรียนจนถึงขั้นไล่ออก

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน