ภาคประชาชนรณรงค์ซื้อสลาก "เกิน 80 บาท ไม่ซื้อ"

ภาคประชาชนรณรงค์ซื้อสลาก "เกิน 80 บาท ไม่ซื้อ"

ภาคประชาชนรณรงค์ซื้อสลาก "เกิน 80 บาท ไม่ซื้อ"

รูปข่าว : ภาคประชาชนรณรงค์ซื้อสลาก "เกิน 80 บาท ไม่ซื้อ"

ภาคประชาชนรณรงค์ซื้อสลาก เครือข่ายภาคประชาชนและเยาวชนรณรงค์ไม่ซื้อสลากที่ราคาเกิน 80 บาท เพื่อเป็นการรักษาสิทธิเลือกสนับสนุนผู้ค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย สอดคล้องแนวทางบอร์ดสลาก แต่ยังกังวลว่ากลไกนี้อาจไม่ยั่งยืนหาก คสช.พ้นวาระ ร้องรัฐบาลแก้ระยะยาวปรับโครงสร้างโควต้าสลากให้ถึงมือผู้ค้ารายย่อย

"เกิน 80 บาท ไม่ซื้อ" เป็นแนวคิดหลักของกิจกรรมที่เครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายเยาวชนร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิทธิซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 80 บาท การรณรงค์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแนวทางที่ พล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์  ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องการสร้างความเป็นธรรมด้านกลไกราคาสลาก พร้อมกับการจัดระเบียบผู้ค้าในระยะแรกของการดำเนินการ แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญขณะนี้คือ ผู้ซื้อต้องรักษาสิทธิ เลือกสนับสนุนผู้ค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

การสำรวจการขายสลากฯในงวดที่ผ่านมาพบว่าผู้ค้าให้ความร่วมมือไม่ขายสลากเกินราคา แต่ส่วนหนึ่งมีกล่องทิปไว้สำหรับผู้ซื้อที่ต้องการให้เงินส่วนต่างจากราคาซื้อ 80 บาท ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นสิทธิที่ทำได้ แต่ผู้ค้าต้องไม่ชี้นำเรียกร้องเงินทิป เพราะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ซื้อ

แม้การกำหนดราคาขายสลากจะเป็นแนวทางเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ แต่นายธนากร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก ยังคงกังวลว่ากลไกที่ปรับเปลี่ยนอาจไม่ยั่งยืนหากรัฐบาลและ คสช.พ้นวาระ จึงอยากเห็นมาตรการกำกับดูแลในระยะยาว เช่น ปรับโครงสร้างโควต้าสลากฯ ให้ถึงมือผู้ค้ารายย่อยอย่างแท้จริง ปรับรูปแบบสลากให้เหมาะสม ปรับระบบบริหารจัดการแยกอำนาจฝ่ายบริหาร โดยตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลหรือเรกกูเรเตอร์ด้านการควบคุมราคาสลากให้กลไกควบคุมมีประสิทธิภาพในระยะยาว


กลับขึ้นด้านบน