ผู้ว่าฯ สตง.ติงงบประมาณกำจัดผักตบชวามากเกินจำเป็น

ผู้ว่าฯ สตง.ติงงบประมาณกำจัดผักตบชวามากเกินจำเป็น

ผู้ว่าฯ สตง.ติงงบประมาณกำจัดผักตบชวามากเกินจำเป็น

รูปข่าว : ผู้ว่าฯ สตง.ติงงบประมาณกำจัดผักตบชวามากเกินจำเป็น

กรมโยธาธิการและผังเมือง เผยข้อมูลผักตบชวาทั่วประเทศมีมากกว่า 6 ล้านตันต่อปี และยังคงมีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมองว่า การใช้งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบอาจสูงเกินความจำเป็น

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินระบุว่า ขณะนี้กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดผักตบชวา ใช้งบประมาณมากขึ้นทุกๆ ปี แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้หมดไปได้ และยังไม่มีวิธีป้องกัน ขณะที่งบประมาณย้อนหลัง 5 ปีของกรมเจ้าท่าที่รายงานต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พบว่าใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 49 ล้านบาท

"ขณะนี้กำลังรวบรวมตัวเลขจำนวนเงินงบประมาณที่จ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะสรุปได้ภายในสิ้นเดือนนี้ และมองว่าปัจจุบันการกำจัดผักตบชวายังเป็นปัญหาที่ยังหาทางป้องกันไม่ได้ ซึ่งอาจไม่คุ้มกับงบประมาณที่จ่ายไป และเป็นการทำงานซ้ำซ้อนในหลายหน่วยงาน" นายพิศิษฐ์กล่าว

ขณะที่ นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่า แม้ปีนี้จะมีการใช้งบประมาณกว่า 120 ล้านบาท แต่ยืนยันว่าการใช้งบประมาณก็ขึ้นอยู่กับการประกาศทางน้ำที่มีเพิ่มขึ้นทุกปีโดย ปี 2558 มีการประกาศทางน้ำทั้งหมด 36,000 กิโลเมตร แต่สำหรับการเบิกงบประมาณเพื่อกำจัดผักตบชวาใช้เพียงร้อยละ 30 เท่านั้นในการดูแลทางน้ำทั้งหมด

ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยข้อมูลผักตบชวาทั่วประเทศ มีมากกว่า 6 ล้านตันต่อปี เฉพาะในเขตภาคกลางมีผักตบชวาประมาณ 2.7 ล้านตันต่อปี ขณะที่หลังเขื่อนเจ้าพระยา ใน จ.ชัยนาท ก็มีผักตบชวามากถึง 55,000 ตัน การแก้ปัญหาจึงระดมใช้งบประมาณกำจัดเพื่อลดการขวางทางน้ำ

กลับขึ้นด้านบน