ก.ล.ต.เตือน "สื่อ-นักวิเคราะห์-ผู้บริหาร บจ." ให้ข่าวกระทบราคาอาจเข้าข่ายปั่นหุ้น

ก.ล.ต.เตือน "สื่อ-นักวิเคราะห์-ผู้บริหาร บจ." ให้ข่าวกระทบราคาอาจเข้าข่ายปั่นหุ้น

ก.ล.ต.เตือน "สื่อ-นักวิเคราะห์-ผู้บริหาร บจ." ให้ข่าวกระทบราคาอาจเข้าข่ายปั่นหุ้น

รูปข่าว : ก.ล.ต.เตือน "สื่อ-นักวิเคราะห์-ผู้บริหาร บจ." ให้ข่าวกระทบราคาอาจเข้าข่ายปั่นหุ้น

เลขาธิการ ก.ล.ต.เตือนผู้สื่อข่าว นักวิเคราะห์ และผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเพิ่มความระมัดระวังในการให้ข่าวที่อาจมีผลต่อราคาหุ้น เพราะอาจเข้าข่ายให้ข้อมูลบิดเบือน หรือปั่นหุ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่

วันนี้ (16 ก.ย.2559) นายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ที่เพิ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า คาดว่าจะสามารถบังคับใช้ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า โดยได้เพิ่มความชัดเจนผู้เข้าข่ายกระทำผิดและลักษณะความผิด ครอบคลุมถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในขบวนการปั่นหุ้น จึงเตือนผู้สื่อข่าว นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามรายการโทรทัศน์ รวมทั้งผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเพิ่มความระมัดระวังในการให้ข่าวที่อาจมีผลต่อราคาหุ้น

สำหรับบทลงโทษในร่างกฎหมายใหม่ได้เพิ่มมาตรการลงโทษทางแพ่ง ที่มีความรุนแรงตั้งแต่ ชำระค่าปรับทางแพ่ง เรียกคืนประโยชน์จากการกระทำผิด ห้ามซื้อขายหุ้น สูงสุด 5 ปี ห้ามกลับมาเป็นกรรมการ สูงสุด 10 ปี

กลับขึ้นด้านบน