สธ.เผยข้อมูล นร.-นศ.ไทยท้องในวัยเรียนเพิ่มขึ้นตกปีละ 2 แสนคน

สธ.เผยข้อมูล นร.-นศ.ไทยท้องในวัยเรียนเพิ่มขึ้นตกปีละ 2 แสนคน

สธ.เผยข้อมูล นร.-นศ.ไทยท้องในวัยเรียนเพิ่มขึ้นตกปีละ 2 แสนคน

รูปข่าว : สธ.เผยข้อมูล นร.-นศ.ไทยท้องในวัยเรียนเพิ่มขึ้นตกปีละ 2 แสนคน

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา หวังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนป้องกันการตั้งท้องก่อนวัยอันควร หลัง สธ.เผยข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ท้องในวัยเรียนมากขึ้นตกปีละ 2 แสนคน

วันนี้ (20 ก.ย. 2559) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการ ราชดำเนิน จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา ผ่านการแสดงของนักเรียนที่สะท้อนถึงพฤติกรรมเสี่ยงในการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในช่วงวัยรุ่น และยังไม่สามารถรับผิดชอบได้หากเกิดการตั้งครรภ์

นายมนตรี เภกะนันทน์ ผอ.สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จัดโครงการขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกและเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน ให้มองความรักอย่างมีคุณค่าและรับผิดชอบ

“จากข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่า เยาวชนไทยมีอัตราการท้องก่อนวัยอันควรเพิ่มมากขึ้น ตกประมาณปีละ 2 แสนคน ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญในการให้ความรู้พร้อมกับสร้างจิตสัมนึกให้กับเยาวชน ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ เชื่อว่าการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและความรักที่ถูกต้อง จะทำให้อัตราเสี่ยงของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลดลงได้” นายมนตรี ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนศึกษาเรื่องความรักผ่านภาพยนตร์เรื่อง “แฟนเดย์” แฟนกันแค่วันเดียว ซึ่งมีสถานศึกษาให้ความสนใจถึง 8 แห่งเข้าร่วมทำกิจกรรม

 

กลับขึ้นด้านบน