เยาวชนร้องเปิดพื้นที่สร้างสรรค์-เน้นการมีส่วนร่วม

เยาวชนร้องเปิดพื้นที่สร้างสรรค์-เน้นการมีส่วนร่วม

เยาวชนร้องเปิดพื้นที่สร้างสรรค์-เน้นการมีส่วนร่วม

รูปข่าว : เยาวชนร้องเปิดพื้นที่สร้างสรรค์-เน้นการมีส่วนร่วม

เสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชน "เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2559" ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เรียกร้องเปิดพื้นที่สร้างสรรค์-เน้นการมีส่วนร่วม แนะหน่วยงานรัฐปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด

วันนี้(20 ก.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก กล่าวว่า แนวทางแก้ปัญหาเด็ก เยาวชน ทั้งกรณีความรุนแรง การถูกล่วงละเมิด การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม ที่ผ่านมาองค์กรหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

ปัจจัยสำคัญมาจากทัศนคติขององค์กรรัฐที่ยังไม่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้คิดได้แสดงออกและการแก้ปัญหาต่างๆ เน้นสั่งการในรูปแบบราชการไม่ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากเด็กเยาวชนให้เกิดการแก้ปัญหาที่ตรงจุด ดังนั้นองค์กรรัฐจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้เข้าถึงสภาพปัญหามากขึ้น

ทั้งนี้จากการทำผลสำรวจปัญหาและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนของเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศ พบว่าเด็กเยาวชนถึงร้อยละ 42.26 ได้ร่วมคิดแต่ไม่เคยได้ตัดสินใจ ปัญหาที่ต้องเผชิญอันดับ 1 คือความรุนแรงในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ร้อยละ 18.45 เหล้า บุหรี่ ร้อยละ 18.20 รวมถึงปัญหาแหล่งมั่วสุม สื่อไม่สร้างสรรค์ และการถูกกีดกันจากสังคม

สำหรับแนวทางแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนอยากให้ภาครัฐส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ร้อยละ 23.03 ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เอาใจใส่ร้อยละ 18.83 เน้นการมีส่วนร่วมร้อยละ 16.87 และนโยบายรัฐต้องปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างจริงจังร้อยละ 10.19

ขณะที่เด็กเยาวชนยังต้องการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาด้านการศึกษาร้อยละ 28.34 ด้านสุขภาพร้อยละ 12.19 รวมถึงด้านความรุนแรงและเรื่องเพศ

กลับขึ้นด้านบน