เดินสู่ภูมิภาคพลังงานทดแทน เป้าหลักประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34

เดินสู่ภูมิภาคพลังงานทดแทน เป้าหลักประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34

เดินสู่ภูมิภาคพลังงานทดแทน เป้าหลักประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34

รูปข่าว : เดินสู่ภูมิภาคพลังงานทดแทน เป้าหลักประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34

เปิดฉากประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 ที่เมียนมา รมว.พลังงาน เผย เตรียมมุ่งหน้าสู่การเป็นภูมิภาคพลังงานทดแทน ลดการใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองร้อยละ 30 ให้ได้ในปี 2573 เพิ่มใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 23 ในปี 2568 ตามแผนปฏิบัติการ APAEC

วันที่ 21 ก.ย. 2559 ที่กรุงเนปีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ Toward Greenner Community with Cleaner Energy ว่า การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน สู่ภูมิภาคพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานจำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย

1.แถลงการณ์ของรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน 10 ประเทศครั้งที่ 34

2.แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีด้านพลังงานพลัสทรีอีก 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเศเกาหลีใต้ ครั้งที่13

3.แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานเอเซียตะวันออกครั้งที่ 10

4.แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและทบวงการพลังงานระหว่างประเทศครั้งที่ 6

“ถ้อยแถลงของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งนี้ มีสาระสำคัญคือมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเรื่องพลังงานทดแทน และลดความเข้มข้นการใช้พลังงานของประเทศอาเซียนลง ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation 2016-2025 : APAEC) ที่เน้นส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยการตั้งเป้าลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานในภูมิภาคลงร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ.2563 และร้อยละ 30 ในปี 2573 นอกจากนี้ ให้เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 23 ภายในปี 2568” รมว.พลังงาน ระบุ

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า ด้านการเชื่อมโยงโครงข่าย จะเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซแบบทวิภาคี 6 ประเทศ รวมความยาว 3,673 กิโลเมตร และดำเนินการสถานีเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติเหลวให้เป็นก๊าซ 6 สถานี กำลังผลิต 22.5 เมตริกตันต่อปี ที่สำคัญจะขยายการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid :APG ) 1,700 เมกะวัตต์ รวม 8 โครงการ

กลับขึ้นด้านบน