รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศมาตรการลดการใช้น้ำหลังเกิดภัยแล้ง

รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศมาตรการลดการใช้น้ำหลังเกิดภัยแล้ง

รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศมาตรการลดการใช้น้ำหลังเกิดภัยแล้ง

รูปข่าว : รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศมาตรการลดการใช้น้ำหลังเกิดภัยแล้ง

รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศมาตรการลดการใช้น้ำหลังเกิดภัยแล้ง ภาครัฐและเอกชนในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ทยอยออกมาตรการลดการใช้และจำหน่ายน้ำ หลังขาดแคลนน้ำจากภาวะแล้งจัด

บริษัทผู้ค้าส่งน้ำประกาศมติลดปริมาณจำหน่ายน้ำให้กับผู้ค้าย่อยร้อยละ 15 โดยมาตรการภาคเอกชนก็สอดคล้องกับประกาศของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่สั่งให้ทุกฝ่ายลดการใช้น้ำลงร้อยละ 25 ซึ่งนับว่าเป็นคำสั่งให้มีการลดการใช้น้ำแบบทั่วทั้งรัฐปริมาณมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่กำลังประสบภาวะแล้งจัด

มาตรการลดการใช้น้ำของทั้งภาครัฐและเอกชนในรัฐแคลิฟอร์เนียนี้ เพื่อสำรองปริมาณน้ำที่เหลือน้อยเต็มทีไว้ใช้ในยามขาดแคลนรุนแรง ที่คาดว่ากำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 


กลับขึ้นด้านบน