นศ.เภสัชฯ มข. ฟ้องศาลปกครอง-เรียกค่าเสียหาย โวยหลักเกณฑ์ไม่เป็นธรรม

นศ.เภสัชฯ มข. ฟ้องศาลปกครอง-เรียกค่าเสียหาย โวยหลักเกณฑ์ไม่เป็นธรรม

นศ.เภสัชฯ มข. ฟ้องศาลปกครอง-เรียกค่าเสียหาย โวยหลักเกณฑ์ไม่เป็นธรรม

รูปข่าว : นศ.เภสัชฯ มข. ฟ้องศาลปกครอง-เรียกค่าเสียหาย โวยหลักเกณฑ์ไม่เป็นธรรม

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคนหนึ่ง ยื่นฟ้องศาลปกครองเรียกร้องให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อการที่เรียนไม่จบ โดยอ้างว่าปัญหาเกิดจากประกาศหลักเกณฑ์การจบการศึกษาที่ประกาศออกมาในปี 2555

นักศึกษาคนนี้ซึ่งเข้าเรียนในปี 2552 ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยยกเลิกประกาศคณะเภสัชศาสตร์ปี 2555 ว่าด้วยเกณฑ์จบของนักศึกษา และเรียกค่าเสียหาย 500,000 บาท เพราะมองว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเรียนไม่จบ

ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่นไต่สวนฉุกเฉินและรับฟ้องเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2559

ประกาศฉบับนี้ที่เป็นปัญหานี้แก้ไขจากประกาศฉบับปี 2552 ระบุว่า นักศึกษาที่จะผ่านเกณฑ์และจบการศึกษาได้ต้องได้เกรดในกลุ่มวิชาบังคับไม่ต่ำกว่า 2.00 และวิชาฝึกงาน ไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยได้ตัดการสอบรวบยอด หรือ Comprehensive ออกไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าเรียนในปี 2552 เกรดไม่ถึงเกณฑ์ 6 คน รวมทั้งผู้ฟ้องคดี

ตามประกาศฉบับนี้ นักศึกษาที่เรียนไม่ผ่านตามเกรดขั้นต่ำต้องไปขอลงเรียนซ้ำ หรือ "รีเกรด" ซึ่งนายสมชาย สุริยะไกร อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มข.เปิดเผยว่า นักศึกษาคนนี้ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการรีเกรดเช่นเดียวกับนักศึกษาคนอื่นๆ ที่เกรดไม่ถึงเกณฑ์

นายสมชายยืนยันว่าประกาศฉบับดังกล่าวเป็นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมาย

"ประกาศฉบับปี 2555 เป็นประกาศที่ใช้แทนประกาศปี 2552 ซึ่งเป็นประกาศที่ใช้ควบคู่ไปกับหลักสูตรปี 2552 ซึ่งเขียนไว้ชัดเจนว่า เกณฑ์การจบการศึกษาว่าจะต้องให้เป็นไปตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง" นายสมชายระบุ

ขณะที่กลุ่มศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ได้เคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยแสดงจุดยืนในการต่อสู้คดี เพื่อรักษามาตรฐานของหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต

ไทยพีบีเอสได้ติดต่อนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยื่นฟ้องคดีนี้และได้รับคำยืนยันว่า ไม่พร้อมอธิบายผ่านสื่อมวลชน โดยหลังจากนี้จะดำเนินการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมในชั้นศาล

กลับขึ้นด้านบน