ที่ปรึกษาคดี นศ.เภสัช มข.ชี้ต้องฟ้องมหาวิทยาลัย เพราะประกาศเกณฑ์จบขัดฉบับเดิม-ไม่ควรมีผลย้อนหลัง

ที่ปรึกษาคดี นศ.เภสัช มข.ชี้ต้องฟ้องมหาวิทยาลัย เพราะประกาศเกณฑ์จบขัดฉบับเดิม-ไม่ควรมีผลย้อนหลัง

ที่ปรึกษาคดี นศ.เภสัช มข.ชี้ต้องฟ้องมหาวิทยาลัย เพราะประกาศเกณฑ์จบขัดฉบับเดิม-ไม่ควรมีผลย้อนหลัง

รูปข่าว : ที่ปรึกษาคดี นศ.เภสัช มข.ชี้ต้องฟ้องมหาวิทยาลัย เพราะประกาศเกณฑ์จบขัดฉบับเดิม-ไม่ควรมีผลย้อนหลัง

ที่ปรึกษาทางคดีนักศึกษาเภสัช มข.ชี้แจงเหตุฟ้องมหาวิทยาลัย ระบุประกาศเกณฑ์การจบการศึกษาฉบับใหม่ขัดแย้งกับประกาศเดิม และไม่ควรมีผลย้อนหลัง หลังส่งผลให้นักศึกษากลุ่มนี้เรียนไม่จบ

กรณีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ฟ้องนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นกับพวกรวม 4 คน ต่อฟ้องศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34/2555 โดยให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง 4 คน อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปี 2559 และชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 5 แสนบาท และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี หลังการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามหลักสูตร

ฉวีวรรณ มีเคลือบ นิติกรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษาคดีผู้เสียหาย ระบุว่า ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 34/2555 ขัดแย้งกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ปี 2548และหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีปี 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประกาศฉบับนี้ ออกเมื่อปี 2555 จึงไม่มีผลย้อนหลัง ไปบังคับใช้กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นนักศึกษาเมื่อปี 2552

ขณะที่ รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยืนยันว่า ประกาศคณะเภสัชศาสตร์เมื่อปี 2555 ถูกต้องตามกฎหมาย นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม หากนักศึกษามีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ก็ต้องลงเรียนซ้ำหรือรีเกรด แต่การโต้แย้งสิทธิ์โดยฟ้องศาลปกครองก็สามารถทำได้ แต่ต้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ ซึ่งทางออกปัญหานี้นักศึกษาที่ยื่นฟ้องศาลปกครอง ควรเข้าสู่กระบวนการรีเกรดเช่นเดียวกับนักศึกษาอีก 6 คนที่มีปัญหาเดียวกันก่อนหน้านี้

คดีนี้ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่นไต่สวนฉุกเฉินและรับฟ้องเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2559

กลับขึ้นด้านบน