กลุ่มอิทธิพลมวยไทย อุปสรรคต่อยอดธุรกิจมวยในรัสเซีย

กลุ่มอิทธิพลมวยไทย อุปสรรคต่อยอดธุรกิจมวยในรัสเซีย

กลุ่มอิทธิพลมวยไทย อุปสรรคต่อยอดธุรกิจมวยในรัสเซีย

การเผยแพร่มวยไทยขนานแท้แบบที่ชาวรัสเซียต้องการยังมีอุปสรรคที่เกิดจากกลุ่มอิทธิพลวงการมวย แต่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาจะเป็นช่องทางเชื่อมต่อระหว่างโปรโมเตอร์ชาวต่างชาติกับหน่วยงานของรัฐโดยตรง

รูปข่าว : กลุ่มอิทธิพลมวยไทย อุปสรรคต่อยอดธุรกิจมวยในรัสเซีย

กลับขึ้นด้านบน