"กระทำผิดต่อหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมปี 54" คดีที่ 15 ป.ป.ช.ไต่สวน "ยิ่งลักษณ์"

"กระทำผิดต่อหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมปี 54" คดีที่ 15 ป.ป.ช.ไต่สวน "ยิ่งลักษณ์"

"กระทำผิดต่อหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมปี 54" คดีที่ 15 ป.ป.ช.ไต่สวน "ยิ่งลักษณ์"

รูปข่าว : "กระทำผิดต่อหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมปี 54" คดีที่ 15 ป.ป.ช.ไต่สวน "ยิ่งลักษณ์"

แม้มีเสียงสะท้อนจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ ป.ป.ช.ก็ยังคงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ล่าสุดมีกรณีกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดมหาอุทกภัย ปี 2554 เป็นคดีความที่ 15 อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุฯไต่สวน

มีรายงานว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดมหาอุทกภัย ปี 2554 พร้อมส่งหนังสือแจ้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อรับทราบและคัดค้าน จึงเป็นที่มาของข้อความที่ระบุว่า "นั่งอยู่ดี ๆ ก็ต้องมารับคดี" และเป็นคดีที่ 15 อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุกรรมการไต่สวน ป.ป.ช.

ก่อนหน้านี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังมีข้อกล่าวหากรณีโครงการก่อสร้างระบบบริหารน้ำมิชอบและกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี อีกทั้งนี้ยังถูกกล่าวหาผิดต่อตำแหน่งหน้าที่กรณีออกหนังสือเดินทางให้นายทักษิณ ชินวัตร ทำป้ายประชาสัมพันธ์โฆษณาตัวเอง เลือกปฏิบัติกับผู้เห็นต่างทางการเมือง และพิจารณากระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ประเด็นที่มา ส.ว.

ป.ป.ช.ยังแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนเหตุใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งการพิจารณาแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2555, การจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองและการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีการเมือง โดยไม่มีกฎหมายรองรับ นอกจากนั้นยังถูกตั้งข้อกล่าวหาปฏิบัติและละเว้นปฏิบัติหน้าที่ กรณีร่วมกันมีมติร่างพระราชบัญญัติกู้เงินโครงสร้างพื้นฐาน, การตราพระราชกำหนดกู้เงินบริหารจัดการน้ำ, การประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง, การแต่งตั้งโยกย้ายเลขาธิการ สมช. และจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ ป.ป.ช.และรัฐธรรมนูญ

จำนวน 6 ใน 15 คดีนี้ ป.ป.ช.แต่งตั้ง น.ส.สุภา ปิยะจิตติ เป็นประธานผู้รับผิดชอบ แต่ล่าสุด น.ส.สุภา ยื่นหนังสือแสดงความจำนงค์ลาออกจากคดีมหาอุทกภัย ปี 2554 หลังจากนายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความผู้รับมอบอำนาจ เข้ายื่นคำร้องคัดค้านบทบาทหน้าที่ของ น.ส.สุภา เหตุว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์

 

กลับขึ้นด้านบน