สำรวจชีวิตบุคคล 2 สัญชาติไทย-มาเลเซีย

สำรวจชีวิตบุคคล 2 สัญชาติไทย-มาเลเซีย

สำรวจชีวิตบุคคล 2 สัญชาติไทย-มาเลเซีย

รูปข่าว : สำรวจชีวิตบุคคล 2 สัญชาติไทย-มาเลเซีย

บุคคลที่ถือ 2 สัญชาติ ไทยกับมาเลเซียมักจะถูกกล่าวหาว่า เกี่ยวข้องกับความรุนแรง แต่อีกด้านหนึ่งหรืออาจจะส่วนใหญ่ของคนที่ถือ 2 สัญชาติ พวกเขาต้องการให้การเดินทางและการค้าขายสะดวกขึ้นเท่านั้น


ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ริมชายแดน ระบุว่า การค้าขายและไปมาหาสู่กันของประชาชน 2 ประเทศตามจุดผ่อนปรน เริ่มมีความลำบากมากขึ้น หลังฝ่ายความมั่นคงทั้งไทยและมาเลเซีย คุมเข้มชายแดน เนื่องจากเกรงว่าพื้นที่เหล่านี้จะถูกใช้เป็นเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรประชาชน 2 สัญชาติ

บุคคลซึ่งถือสัญชาติทั้งของไทยและมาเลเซีย ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่และอีกส่วน คือผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในประเทศไทย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์มองว่า บุคคล 2 สัญชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงน้อยมาก เพราะผู้ที่มีบัตร 2 สัญชาติส่วนใหญ่ จะใช้อำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพเป็นหลัก

แนวชายแดนด้าน อ.ตากใบ สุไหงโก-ลก และ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ติดกับฝั่งรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีประชาชน ถือบัตร 2 สัญชาติมากที่สุดราว 10,000 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เสนอให้รัฐบาลดึงจุดเด่นของคนเหล่านี้ที่มีความใกล้ชิดกับประเทศมาเลเซีย มาใช้ส่งเสริมการค้าตามแนวชายแดน

 

กลับขึ้นด้านบน