"แสงใต้" หนังสั้นสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้

"แสงใต้" หนังสั้นสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้

"แสงใต้" หนังสั้นสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้

หนังสั้นเพื่อสันติภาพ ชุด "แสงใต้" เป็น 7 หนังสั้นที่ผู้ผลิต ซึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้เวลา 2 ปี ร่วมกันผลิตขึ้น 7 เรื่อง เพื่อต้องการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของพื้นที่ให้สังคมภายนอกได้รับรู้

รูปข่าว : "แสงใต้" หนังสั้นสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้

"สันติแค่ภาพ" 1 ใน 7 เรื่องของหนังสั้นเพื่อสันติภาพชุด "แสงใต้" ซึ่งเป็นเรื่องราวของความทรงจำ ความหวัง และความรักของภรรยาสาว ที่มีต่อสามีที่ถูกคุมขังในเรือนจำข้อหาคดีความมั่นคง

"ภาพดูสันติ แต่ยังไม่สันติ เป็นเพียงแค่ภาพ ภรรยาของผู้ต้องหาคนหนึ่งพยายามจะต่อสู้ ไม่ใช่แค่คนโดนจับที่ได้รับผลกระทบ แต่เป็นภรรยาของเขาด้วย" กูยิ อีเเต ผู้ผลิตหนังสั้น "สันติแค่ภาพ"

หนังสั้นเพื่อสันติภาพชุด "แสงใต้" ผลิตขึ้นโดยกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สมัครเข้าเข้ารับการฝึกอบรมค่ายหนังสั้นที่รับสมัครจากผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจากบริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น ใช้เวลาร่วม 2 ปี ในการผลิตหนังสั้น จำนวน 7 เรื่อง

ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ สำนักสื่อหัวใจเดียวกัน กล่าวว่า ค่ายหนังสั้นที่มีมากว่า 2 ปี หลังจากจบการฝึกอบรม ผู้ผลิตเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นในการผลิตสื่อเหล่านี้ "หลายคนไปเป็นทีมผลิตให้ไทยพีบีเอส ผมคิดว่ามันเป็นการเชื่อมเครือข่าย และใช้เวลาเพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาฝีมือกันไปเรื่อยๆ"

สำหรับเนื้อหาที่นำหนังสั้นชุดสันติภาพชุดแสงใต้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของสันติภาพ ชีวิตของผู้คนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ความงดงามของความสัมพันธ์ของผู้คนที่ถูกบดบังจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น

"ผมว่าหนังสั้นเป็นกระบวนการหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารให้คนข้างนอกเข้าใจในมิติที่ละเอียดอ่อนมาก ละเอียดอ่อนกว่าข่าวหรือสารคดี เพราะว่าในหนังสั้นมีมิติเล็กๆ น้อยๆ ให้เราปรับทัศนคติที่เข้าใจตรงกันว่าคุณกับฉันต่างกันยังไง อยู่ร่วมกันได้ยังไง ให้อยู่อย่างสันติและสันติภาพ" เฟาซี ยะซิง ผู้ผลิตอิสระในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


หนังสั้นเพื่อสันติภาพชุด "แสงใต้" คือเรื่องราวในความทรงจำของผู้คนที่ปลายด้ามขวานที่มีทั้งความทรงจำอันเลือนลางตามกาลเวลา รวมทั้งแง่มุมๆที่สวยงามของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันของผู้คนในพื้นที่ ที่ผู้ผลิตต้องการสื่อสารให้สังคมภายนอกพื้นที่ได้รับรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน