WHO ร้องประชาคมโลกเร่งแก้ปัญหามลพิษ หลังประชากรต้องสังเวยชีวิต 6.5 ล้านคนต่อปี

WHO ร้องประชาคมโลกเร่งแก้ปัญหามลพิษ หลังประชากรต้องสังเวยชีวิต 6.5 ล้านคนต่อปี

WHO ร้องประชาคมโลกเร่งแก้ปัญหามลพิษ หลังประชากรต้องสังเวยชีวิต 6.5 ล้านคนต่อปี

รูปข่าว : WHO ร้องประชาคมโลกเร่งแก้ปัญหามลพิษ หลังประชากรต้องสังเวยชีวิต 6.5 ล้านคนต่อปี

องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประชาคมโลกเร่งแก้ไขปัญหามลพิษหลังพบผู้อาศัยทั่วโลกร้อยละ 92 อยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมลพิษยังเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตมากถึง 6.5 ล้านคนต่อปี

วันนี้ (27 ก.ย. 2559) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชากรโลก 9 คน ในทุก 10 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 92 จากทั้งหมดประมาณ 7,300 ล้านคน สูดอากาศที่มีมลพิษเกินค่ามาตรฐาน โดยประเทศยากจนต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศรุนแรงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว จนตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข จึงเรียกร้องให้รัฐบาลแต่ละประเทศเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงปรับลดจำนวนยานพาหนะบนท้องถนน ปรับปรุงการจัดการขยะ และสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงสะอาดสำหรับทำอาหาร

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานต่ออีกว่า สถิติในข้างต้น องค์การอนามัยเก็บฐานข้อมูลจาก 3,000 เมือง ใน 103 ประเทศทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหามลพิษเป็นหนึ่งสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และจนทำให้ผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตมากถึงปีละ 6.5 ล้านคน

กลับขึ้นด้านบน