โรงเรียนต้นแบบแก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ใน จ.นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบแก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ใน จ.นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบแก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ใน จ.นครราชสีมา

รูปข่าว : โรงเรียนต้นแบบแก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ใน จ.นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา เคยมีสถิติการคลอดบุตรของแม่วัยรุ่นมากกว่า 7,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 19 คน จำนวนนี้มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีด้วยและแม่วัยรุ่นถึงร้อยละ 80 ยังเรียนหนังสือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงใช้รูปแบบจัดการเชิงพื้นที่เข้ามาแก้ปัญหา ทำให้สถิติการตั้งครรภ์ลดลง

การใช้สื่อการสอนในวิชาอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเพศศึกษา ของครูโรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา ด้วยความเชื่อมั่นที่ก้าวผ่านทัศนติการชี้โพรงให้กระรอก เป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หวังทำให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมากขึ้น

การที่ครูประจำชั้นพูดคุยให้คำปรึกษานักเรียนในทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องความรักและเรื่องเพศ ช่วยสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจให้กับนักเรียน ทำให้สามารถเฝ้าระวังและคัดกรองความเสี่ยงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นอกจากนี้ยังร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพิ่มทางเลือกให้นักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ปรึกษากับทีมสหวิชาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้การทำงานเชิงรุกกับเครือข่ายผู้ปกครองและ อสม.ของทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองเปิดใจ กล้าพูดคุยและให้คำปรึกษาเรื่องเพศกับลูก

ความร่วมมือแก้ปัญหาจากทุกฝ่ายทำให้สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.นครราชสีมา ลดลงกว่า 1,000 คน จากปี 2552 ที่พบมากกว่า 7,000 คน แต่ในปี 2557 พบ 6,072 คน ขณะที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เห็นว่าการจัดการใน จ.นครราชสีมา ถือเป็นต้นแบบสำคัญก่อนขยายลงสู่พื้นที่อื่นๆ

กลับขึ้นด้านบน