เปิด 10 พนง.กวาดถนน กทม. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

เปิด 10 พนง.กวาดถนน กทม. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

เปิด 10 พนง.กวาดถนน กทม. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

รูปข่าว : เปิด 10 พนง.กวาดถนน กทม. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

วันนี้ (29 ก.ย.) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชน และสังคม เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาผู้ทำคุณประโยชน์จากอาชีพต่างๆ รวมถึงพนักงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานคร สำหรับในปี 2559 นี้ มีพนักงานกวาดถนน ของกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ให้ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จำนวน 10 คน ได้แก่ นางจรัสศรี เจียรผัน สำนักงานเขตทุ่งครุ นางบุญช่วย โพธิ์ศรี สำนักงานเขตบางเขน น.ส.นพศรันย์ ทดแทน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ นางลัดดา แตงสอาด สำนักงานเขตทวีวัฒนา นางวราภรณ์ ผลสวย สำนักงานเขตบางซื่อ นางวรรณา เหมือนชอบ สำนักงานเขตบางกะปิ นางวิภาวัณย์ ศูนย์จันทร์ สำนักงานเขตพระนคร นางลมูล วงษ์มะเซาะ สำนักงานเขต มีนบุรี นายนะรงค์ ศรีบุตรดี สำนักงานเขตบางรัก และนายบุญมี นามวิเศษ สำนักงานเขตบางนา โดยทั้ง 10 คน จะเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ ที่กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท

กลับขึ้นด้านบน