สนช.รับเรื่องเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ 1.5 หมื่นคน ร้องปฏิรูปสัดส่วนแพทย์ในแพทยสภา

สนช.รับเรื่องเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ 1.5 หมื่นคน ร้องปฏิรูปสัดส่วนแพทย์ในแพทยสภา

สนช.รับเรื่องเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ 1.5 หมื่นคน ร้องปฏิรูปสัดส่วนแพทย์ในแพทยสภา

รูปข่าว : สนช.รับเรื่องเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ 1.5 หมื่นคน ร้องปฏิรูปสัดส่วนแพทย์ในแพทยสภา

สนช.รับปากพิจารณาปฏิรูปลดสัดส่วนแพทย์ในแพทยสภา เพิ่มประชาชนเข้านั่งเก้าอี้กรรมการ หลังตัวแทนเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน เผยกำลังศึกษาร่างกฎหมายสถานพยาบาล คาดช่วยไขความเดือดร้อนประชาชนจากค่ารักษาพยาบาลและการบริการที่เหลื่อมล้ำ

จากกรณี เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์เรียกร้องให้มีการให้ปฏิรูปสัดส่วนแพทย์ที่ดำรงตำแหน่งในแพทยสภา โดยให้ลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง และเปิดโอกาสให้คนนอกเข้าไปร่วมเป็นกรรมการอีกครึ่ง อีกทั้งไม่ต้องการให้ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนดำรงตำแหน่งระดับสูงในแพทยสภา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

วันนี้ (29 ก.ย.) นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวภายหลังเข้ายื่นหนังสือและรายชื่อผู้ร่วมสนับสนุน 15,000 ชื่อ ต่อ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 ว่า การยื่นหนังสือต่อ สนช.วันนี้ เพื่อเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แก้ไขกฎหมายประกอบวิชาชีพเวชกรรมปี 2525 โดยลดจำนวนแพทย์ที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการแพทยสภาลงครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 56 คน และเปิดให้คนนอกร่วมเป็นกรรมการแพทยสภาในสัดส่วนที่เหลือ และให้คณะกรรมการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ วาระละ 2 ปี รวมถึงห้ามผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาดำรงตำแหน่ง นายกแพทยสภา เลขาธิการแพทยสภา และอุปนายกแพทยสภา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้าน นายสุรชัย กล่าวว่า จะนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา แต่ขณะนี้ สนช.กำลังพิจารณาร่างกฎหมายสถานพยาบาล ซึ่งตรงกับความเดือดร้อนประชาชน เพราะร่างกฎหมายฉบับนี้จะควบคุมเรื่องค่ารักษาพยาบาล และมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

 

กลับขึ้นด้านบน