สตง.เรียกคืน 60 ล้าน สมาคมกีฬาบุรีรัมย์ ใช้งบฯ อบจ.ผิดวัตถุประสงค์

สตง.เรียกคืน 60 ล้าน สมาคมกีฬาบุรีรัมย์ ใช้งบฯ อบจ.ผิดวัตถุประสงค์

สตง.เรียกคืน 60 ล้าน สมาคมกีฬาบุรีรัมย์ ใช้งบฯ อบจ.ผิดวัตถุประสงค์

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีมติให้สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ คืนเงิน 60 ล้านบาท หลังตรวจสอบพบว่ามีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์

รูปข่าว : สตง.เรียกคืน 60 ล้าน สมาคมกีฬาบุรีรัมย์ ใช้งบฯ อบจ.ผิดวัตถุประสงค์

จากการตรวจสอบย้อนไป 3 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พบว่าโครงการที่สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ นำเงินอุดหนุนที่ได้รับไปเป็นค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าพาหนะในการจ้างเหมารถยนต์ นำเด็กเยาวชนและประชาชนเดินทางไปเชียร์ฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข่งขันในจังหวัดต่างๆรวม 16 ครั้ง ซึ่งตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2550 มาตรา 45 ไม่ถือว่าเป็นการสนับสนุนการศึกษา หรือเพิ่มพูนความรู้ หรือส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ จึงเป็นการใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ยืนยันว่าเป็นการใช้เงินที่ไม่ถูกต้อง การอุดหนุนไม่ได้อยู่ในอำนาจของ อบจ.จึงเสนอให้เรียกเงินคืนจำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้แม้ว่า อบจ.บุรีรัมย์จะไปฟ้องร้องสมาคมกีฬาจังหวัด เพื่อให้เรียกเงินจากสโมสรบุรีรัมย์คืน ซึ่งจะใช้เวลาอีกหลายปี แต่ สตง.จะไม่ปล่อยให้เวลายืดเยื้อ โดยจะหาวิธีเพื่อให้ อบจ.ชดใช้โดยเร็วที่สุด

กลับขึ้นด้านบน