ไทยกู้เงินญี่ปุ่น 5.3 หมื่นล้าน สร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง

ไทยกู้เงินญี่ปุ่น 5.3 หมื่นล้าน สร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง

ไทยกู้เงินญี่ปุ่น 5.3 หมื่นล้าน สร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง

รูปข่าว : ไทยกู้เงินญี่ปุ่น 5.3 หมื่นล้าน สร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง

รัฐบาลไทยลงนามกู้เงินจากรัฐบาลญีปุ่น 5.3 หมื่นล้าน สร้างรถไฟสายสีแดงช่วง"บางซื่อ-รังสิต" ระยะที่ 3 คาดเปิดให้บริการในปี 2563

วันนี้ (30 ก.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายชิโร ซาโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 3 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

รัฐบาลญี่ปุ่นตกลงให้รัฐบาลไทยกู้เงินผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) ในสัญญาที่ 3 วงเงิน 166,860 ล้านเยน หรือประมาณ 53,479 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.30 ต่อปี กำหนดระยะเวลารชำระหนี้ 15 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ระยะเวลาเบิกจ่ายภายใน 6 ปี เพื่อรองรับการดำเนินโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีการเบิกจ่ายเงินกู้ตามผลของงาน

 

ขณะเดียวกันไทยจะได้รับความรู้และเทคโนโลยีรถไฟฟ้าจากญี่ปุ่นเพิ่มเติมด้วยที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2511 ถึงปัจจุบันมีวงเงินกู้รวมกว่า 2,369,000 ล้านเยน ส่วนใหญ่เป็นความช่วยเหลือในโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง การศึกษา รวมทั้ง ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมนุษย์

 

สำหรับโครงการรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2563 ซึ่งจะช่วยอำนวยสะดวกในการเดินทางให้ผู้โดยสาร สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารจากรังสิตสู่บางซื่อไม่น้อยกว่า 300,000 คนต่อวัน

นอกจากนี้ยังจะทำให้สถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นสถานีต้นทางของโครงการ กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางแห่งใหม่ของประเทศ รวมทั้งเป็นสถานีชุมทางของรถไฟทางไกลสายเหนือ สายอีสาน สายตะวันออก และสายใต้ และเป็นสถานีศูนย์กลางของระบบรถไฟชานเมือง ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม สีแดงอ่อน และแอร์พอร์ตเรลลิงก์ รวมถึงรถไฟขนาดทางมาตรฐานในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน