เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพคน 3 วัย สร้างคุณค่าผู้สูงอายุ

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพคน 3 วัย สร้างคุณค่าผู้สูงอายุ

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพคน 3 วัย สร้างคุณค่าผู้สูงอายุ

รูปข่าว : เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพคน 3 วัย สร้างคุณค่าผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุกว่า 700,000 คนที่ต้องอยู่ตามลำพัง จึงมีความพยายามส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มเพื่อสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ขณะที่การส่งเสริมให้ออกกำลังพร้อมกันทั้งครอบครัว เป็นอีกแนวทางช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง

นักวิ่งที่ประกอบด้วยคน 3 วัย ภายในครอบครัว คือ รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก และรุ่นหลาน ใช้เวลาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดอบอุ่นร่างกาย ก่อนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การสร้างสุขภาพที่ดีจึงมีส่วนสำคัญ เพื่อลดการเจ็บป่วยในช่วงชีวิตบั้นปลาย หากทุกคนในครอบครัวร่วมสนับสนุนก็จะทำให้ผู้สูงอายุไม่โดดเดี่ยวและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเมื่อได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว

ปัจจุบันสภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในทุกหมู่บ้าน หรือชุมชน จำนวน 25,827 ชมรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ตามลำพัง ซึ่งทั่วประเทศมีอยู่กว่า 700,000 คน ให้เข้มแข็งและพึ่งพาตัวเอง ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น

 

กลับขึ้นด้านบน