เปิดเออีซีเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

เปิดเออีซีเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

เปิดเออีซีเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

รูปข่าว : เปิดเออีซีเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

การเปิดประชาคมอาเซียนทำให้ยานพาหนะจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาในไทยมากขึ้น ในขณะที่การจัดการเพื่อลดอุบัติยังมีช่องว่าง หน่วยงานในพื้นที่ชายแดนจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งทำข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ

ผู้คนและยานพาหนะหลากหลายชนิดจากประเทศเพื่อนบ้าน รอผ่านด่านพรมแดน จ.นครพนม ด้านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 การหลั่งไหลเข้ามาทั้งคนและยานพาหนะโดยขาดการจัดการที่ดีกำลังจะนำมาซึ่งหลากหลายปัญหา

อย่างกรณีที่รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชนกับรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ จ.นครพนม ก็เป็นอีกหนึ่งในอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเกิดถี่มากขึ้นจากรถที่เดินทางข้ามชาติเข้ามาในไทย

ยานพาหนะซึ่งเดินทางผ่านด่านพรมแดน จ.นครพนม ด้านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ในแต่ละปีมีมากกว่า 100,000 คัน ซึ่งเป็นรถที่เดินทางมาทั้งจากประเทศจีน เวียดนามและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีชายแดนติดกัน

ความเสี่ยงจากการใช้ถนนเกิดขึ้นทันทีกับยานพาหนะข้ามแดน เนื่องจากรูปแบบการใช้ถนนมีความแตกต่างกัน เช่น ประเทศเวียดนามและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการเดินรถเลนขวา คนขับจากประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเมื่อข้ามแดนมาขับรถอยู่ในประเทศไทย

การทำประกันภัยข้ามแดน เป็นหนึ่งในแนวทางลดผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนจากรถข้ามประเทศที่มีการทำข้อตกลงไว้ก่อนการเปิดประชาคมอาเซียน แต่การดำเนินการยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก

การวางแนวทางแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากรถข้ามชาติ โดยเฉพาะจากรัฐบาลส่วนกลางที่ต้องมีการทำข้อตกลงระหว่างประเทศให้มีความรัดกุมรอบด้าน เป็นสิ่งที่ภาคปฎิบัติในพื้นที่อยากให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

ประเทศไทยมีถนนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมากถึง 4 ประเทศ ยานพาหนะจากประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่ไทยมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีมากกว่า 24,000 คน ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการความปลอดภัยทางถนนระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมจึงควรเกิดขึ้นโดยเร็ว ก่อนที่ปริมาณรถจากประเทศเพื่อนบ้านจะซ้ำเติมสถานการณ์ภายในประเทศให้ย่ำแย่มากกว่าที่เป็นอยู่

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน