นักวิทย์ชาวญี่ปุ่นคว้าโนเบล สาขาการแพทย์ จากการค้นพบ "กระบวนการกินตัวเองของเซลล์"

นักวิทย์ชาวญี่ปุ่นคว้าโนเบล สาขาการแพทย์ จากการค้นพบ "กระบวนการกินตัวเองของเซลล์"

นักวิทย์ชาวญี่ปุ่นคว้าโนเบล สาขาการแพทย์ จากการค้นพบ "กระบวนการกินตัวเองของเซลล์"

รูปข่าว : นักวิทย์ชาวญี่ปุ่นคว้าโนเบล สาขาการแพทย์ จากการค้นพบ "กระบวนการกินตัวเองของเซลล์"

คณะกรรมการรางวัลโนเบล ประกาศมอบรางวัลสาขาสรีระศาสตร์หรือการแพทย์ประจำปี 2559 ให้กับนายโยชิโนริ โอสุมิ นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น จากผลงานการค้นพบกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซล

กรรมการรางวัลโนเบลในสวีเดน อธิบายว่า การค้นพบของ ศ.โยชิโนริ โอสุมิ มีความสำคัญ เพราะกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์หรือที่เรียกว่า Autophagy ทำให้รู้ว่ามีความผิดแปลกอะไรขึ้นถึงทำให้เกิดการเจ็บป่วย ซึ่งรวมถึงโรคมะเร็ง และพาร์กินสัน Autophagy เป็นภาษากรีก แปลว่า "การกินตัวเอง" ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานในทางสรีระวิทยาของเซลล์ที่เกี่ยวพันกับการเกิดโรคร้ายและการมีสุขภาพดีของมนุษย์ โดยกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์เป็นหัวใจของการเสื่อมสลายอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันก็เป็นการรีไซเคิลฟื้นส่วนที่เสียหายของเซลล์ให้กลายกลับมาดี

งานวิจัยชิ้นนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาตัวยาด้วยกระบวนการนี้กับหลายๆ โรค ซึ่งรวมทั้งโรคมะเร็งด้วย แนวคิดนี้เป็นที่รู้จักมากว่า 50 ปี แต่ยังไม่ถูกศึกษาอย่างจริงจัง จนกระทั่ง ศ.โยชิโนริ ได้ศึกษาและทดลองกับยีสต์อบขนมปังในช่วงปี 1980-1990 จนกระทั่งเกิดการค้นพบดังกล่าว

ศ.โยชิโนริ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ปัจจุบันอายุ 71 ปี จะได้รับเงินรางวัลประมาณ 32 ล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน