ครม.เคาะแพคเกจใหม่แก้หนี้นอกระบบ หวังช่วยลูกหนี้ปีละ 2.4 แสนคน

ครม.เคาะแพคเกจใหม่แก้หนี้นอกระบบ หวังช่วยลูกหนี้ปีละ 2.4 แสนคน

ครม.เคาะแพคเกจใหม่แก้หนี้นอกระบบ หวังช่วยลูกหนี้ปีละ 2.4 แสนคน

รูปข่าว : ครม.เคาะแพคเกจใหม่แก้หนี้นอกระบบ หวังช่วยลูกหนี้ปีละ 2.4 แสนคน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบชุดมาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งร่างพระราชบัญญัติห้ามคิดดอกเบี้ยเกินกำหนด หวังดึงเจ้าหนี้นอกระบบเข้าระบบ คาดช่วยลูกหนี้นอกระบบปีละ 240,000 คน

วันนี้ (4 ต.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแพคเกจแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการคลังโดยออกกฎหมายห้ามคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวางโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมกับดึงเจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบ ผ่านโครงการปล่อยสินเชื่อรายย่อย โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (Pico Finance) หลังมาตรการนาโนไฟแนนซ์ไม่ประสบความสำเร็จ

ผู้เข้าโครงการ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ปล่อยกู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่างๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี แต่ต้องปล่อยกู้เฉพาะในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เท่านั้น เพื่อควบคุมการติดตามหนี้

ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบออกมาหลายรอบ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ ยังคงมีลูกหนี้นอกระบบมากกว่า 1.2 ล้านคน คิดเป็นมูลหนี้กว่า 120,000 ล้านบาท

ด้าน นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.ยังมอบหมายให้ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งแผนกดูแลเป็นกรณีเฉพาะ เพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนผู้มีรายได้น้อยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตลอดจนออกมาตรการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ฝึกทักษะอาชีพ และความรู้การเงินลูกหนี้นอกระบบด้วย คาดว่าจะสามารถช่วยลูกหนี้นอกระบบร้อยละ 20 ต่อปี หรือประมาณปีละ 240,000 คน คิดเป็นมูลหนี้ไม่ต่ำกว่า 25,000 ล้านบาทต่อปี

"มาตรการดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนให้ประชาชนเป็นหนี้นอกระบบแต่ต้องการสะสางหนี้เดิม" นายณัฐพรกล่าว

 

กลับขึ้นด้านบน