สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย แจงจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบ-ไม่เกี่ยวราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย แจงจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบ-ไม่เกี่ยวราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย แจงจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบ-ไม่เกี่ยวราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

รูปข่าว : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย แจงจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบ-ไม่เกี่ยวราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ยืนยันการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ไม่ได้เป็นสาเหตุให้ราคาสินค้าเกษตรในประเทศตกต่ำ แต่เป็นไปตามราคาตลาดโลก โดยจำเป็นต้องนำเข้า เนื่องจากผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอ

วันนี้ (5 ต.ค.2559) นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า ความต้องการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การผลิตวัตถุดิบเติบโตเพียงร้อยละ 1 ทำให้ต้องนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

ในปี 2559 ความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์อยู่ที่ 18.63 ล้านตัน ในจำนวนนี้มีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6.8 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตในประเทศอยู่ที่ 4.6 ล้านตัน เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวโพดลดลง จึงต้องนำเข้าข้าวสาลีมาทดแทน ยืนยันไม่มีการนำเข้าข้าวโพด หรือซื้อจากพ่อค้าตามแนวชายแดน ขณะนี้ราคารับซื้อข้าวโพดในประเทศ อยู่ที่ 8-9 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาในตลาดโลกที่ประมาณ 5 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเป็นผลจากจีนที่เป็นผู้ผลิตหลัก กักตุนสต็อกและยึดนโยบายบริโภควัตถุดิบในประเทศ จึงลดการนำเข้า โดยเฉพาะมันสำปะหลังที่ไทยพึงพาตลาดจีนเป็นหลัก

กลับขึ้นด้านบน