สมาคมอุตฯ เครื่องดื่มไทย ต่อรองขึ้นภาษีน้ำตาล ปรับสูตรลดหวาน-คุมการตลาด

สมาคมอุตฯ เครื่องดื่มไทย ต่อรองขึ้นภาษีน้ำตาล ปรับสูตรลดหวาน-คุมการตลาด

สมาคมอุตฯ เครื่องดื่มไทย ต่อรองขึ้นภาษีน้ำตาล ปรับสูตรลดหวาน-คุมการตลาด

รูปข่าว : สมาคมอุตฯ เครื่องดื่มไทย ต่อรองขึ้นภาษีน้ำตาล ปรับสูตรลดหวาน-คุมการตลาด

การขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐานสุขภาพเป็นแนวทางหนึ่งที่จะมีการนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เสนอใช้มาตรการอื่นๆควบคู่การขึ้นภาษีเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและผู้ผลิตเครื่องดื่ม

พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การปรับขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐานสุขภาพอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการหารือล่าสุด สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ได้เสนอให้ใช้แนวทางอื่นควบคู่การขึ้นภาษี ซึ่งจะเป็นทางออกของผู้ผลิตเครื่องดื่ม และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค เช่น การปรับปรุงสูตรของเครื่องดื่ม โดยลดปริมาณน้ำตาล เพิ่มสินค้าเครื่องดื่มที่เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงฉลาก ให้มีข้อความที่ระบุปริมาณน้ำตาลที่ชัดเจน ควบคุมด้านการตลาด เช่น การส่งฝาชิงโชค และรณรงค์ให้ความรู้กับผู้บริโภคถึงโทษจากการบริโภคน้ำตาลเกินมาตรฐาน


สำหรับข้อเสนอของ สปท.ในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐานสุขภาพ เสนอให้คิดตามปริมาณความเข้มข้นของน้ำตาลในเครื่องดื่ม ที่เกินร้อยละ 6 ขึ้นไป โดยคิดเพิ่มจากราคาขายปลีก อีกร้อยละ 20-25 ซึ่งอัตรานี้ เชื่อว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

 

 

กลับขึ้นด้านบน