ไทยแพน เรียกร้องตรวจสอบ ผัก-ผลไม้ ที่มีสัญลักษณ์ Q หลังพบสารเคมีตกค้าง

ไทยแพน เรียกร้องตรวจสอบ ผัก-ผลไม้ ที่มีสัญลักษณ์ Q หลังพบสารเคมีตกค้าง

ไทยแพน เรียกร้องตรวจสอบ ผัก-ผลไม้ ที่มีสัญลักษณ์ Q หลังพบสารเคมีตกค้าง

รูปข่าว : ไทยแพน เรียกร้องตรวจสอบ ผัก-ผลไม้ ที่มีสัญลักษณ์ Q หลังพบสารเคมีตกค้าง

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เรียกร้องสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตรวจสอบผักและผลไม้ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร หลังพบสารเคมีตกค้าง

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ ไทยแพน ยื่นเอกสารข้อมูลการสำรวจผักและผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน และผัก ผลไม้ ที่มีตราสัญลักษณ์ Q ต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เรียกร้องให้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Q แต่กลับพบสารเคมีในผักและผลไม้ อย่างเช่น ผักคะน้า ส้ม พริก

ด้าน น.ส.อิงอร ปัญญากิช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ระบุว่าจะนำข้อมูลที่ได้จากไทยแพนส่งถึงเลขาธิการ มกอช. เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ โดยจะตรวจสอบสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมกับพูดคุยกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ต่างๆว่าเกิดจากสาเหตุใด เบื้องต้นหากพบกระทำผิดอาจว่ากล่าวตักเตือนและหากพบกระทำผิดซ้ำจะมีโทษพักใบอนุญาตตรามาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร

กลับขึ้นด้านบน