ตรวจสอบสวนส้ม จ.เชียงใหม่ใช้ที่ดิน ส.ป.ก.กว่า 6,000 ไร่

ตรวจสอบสวนส้ม จ.เชียงใหม่ใช้ที่ดิน ส.ป.ก.กว่า 6,000 ไร่

ตรวจสอบสวนส้ม จ.เชียงใหม่ใช้ที่ดิน ส.ป.ก.กว่า 6,000 ไร่

รูปข่าว : ตรวจสอบสวนส้ม จ.เชียงใหม่ใช้ที่ดิน ส.ป.ก.กว่า 6,000 ไร่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้เจ้าของสวนส้มเกือบ 6,000 ไร่ ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในวันที่ 18 ต.ค.นี้ เนื่องจากผู้ครอบครองซึ่งมีเนื้อที่เกิน 500 ไร่ ไม่นำเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดิน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาที่กำหนด

 

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณสวนส้มบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ 19 ก.ย. โดยประกาศแจ้งว่า หากเลยวันที่ 18 ต.ค.นี้ เจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนสิ่งก่อสร้างและต้นส้ม

นายศุภชัย สงชู เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.เชียงใหม่ ระบุว่า จากการตรวจสอบสวนส้มใน อ.ฝาง และ อ.แม่อาย กว่า 6,300 ไร่ พบว่า มีพื้นที่กว่า 5,900 ไร่ ที่เจ้าของยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ตามประกาศของ ส.ป.ก.ที่ให้เจ้าของพื้นที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป แสดงเอกสารสิทธิ์ก่อนหน้านี้

ก่อนหน้านี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่ง ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการตามมาตรา 44 กับผู้ที่ครอบครองพื้นที่ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ หรือผู้ที่ได้รับที่ดินจาก ส.ป.ก.100 ไร่ขึ้นไป แต่มีการจำหน่ายจ่าย โอน รวมทั้งผู้ที่ไม่ยอมคืนพื้นที่ให้ สปก. แม้กระบวนการทางศาลสิ้นสุด ทั้งนี้พื้นที่ยึดคืนจะถูกนำไปสู่การปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกร ที่ไม่มีพื้นที่ทำกินได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน