แม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร จ.ลพบุรี

แม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร จ.ลพบุรี

แม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร จ.ลพบุรี

รูปข่าว : แม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร จ.ลพบุรี

น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนขนสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงป้องกันความเสียหาย

วันนี้ (8 ต.ค.2559) น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ช่วง อ.ชัยบาดาล ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 10 จ.ลพบุรี รายงานว่า ลุ่มน้ำป่าสักตั้งแต่ จ.เพชรบูรณ์ มีฝนตกลงอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นทุกวัน มีน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำ เพิ่มขึ้นเป็น 900 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อน แต่ขอให้ประชาชนท้ายเขื่อนใน 3 จังหวัด คือ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ที่ จ.อุทัยธานี ฝนตกติดต่อกันทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี มีน้ำสะสมจนเต็มอ่าง ต้องระบายน้ำออกช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำทัพเสลา ต.ระบำ อ.ลานสัก ก็ได้รับน้ำจนมีปริมาณน้ำสะสมกว่าร้อยละ 90 ของความจุอ่างด้วยเช่นเดียวกัน

 

กลับขึ้นด้านบน