สธ.เตรียมปรับสิทธิประโยชน์ 3 กองทุนสุขภาพให้เท่ากัน

สธ.เตรียมปรับสิทธิประโยชน์ 3 กองทุนสุขภาพให้เท่ากัน

สธ.เตรียมปรับสิทธิประโยชน์ 3 กองทุนสุขภาพให้เท่ากัน

รูปข่าว : สธ.เตรียมปรับสิทธิประโยชน์ 3 กองทุนสุขภาพให้เท่ากัน

สธ.เตรียมปรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของ 3 กองทุนสุขภาพให้เท่าเทียมกัน พร้อมเตรียมหามาตรการนำงบประมาณจากแหล่งอื่นเข้ามาเพิ่มเติม

วันนี้ (10 ต.ค.2559) ภายหลังเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทิศทางระบบหลักประกันสุขภาพปี 2560 จะดูแลเด็กทารกตั้งแต่ 0-5 ปี ร่วมกับมารดา รวมถึงผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถดูแลกันเอง ส่วนความมั่นคงเรื่องการเงินการคลังในระบบสุขภาพ ยืนยันว่างบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวในระยะยาวอาจไม่เพียงพอ ต้องหางบประมาณจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาษี เหล้าบุหรี่ หรือรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้จะปรับเรื่องสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลให้เท่าเทียมกันของทั้ง 3 กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เห็นว่า การทำให้การเงินการคลังด้านสุขภาพมั่นคง รัฐบาลต้องรวมกองทุนสุขภาพให้เหลือกองทุนเดียว โดยนำมาบริหารจัดการให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม และไม่เห็นด้วยกับการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล และหากทำจริงก็ต้องร่วมจ่ายเหมือนกันทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ

 

กลับขึ้นด้านบน