ที่ประชุมเอซีดี ซัมมิท 2016 เห็นชอบรับรองเอกสาร 3 ฉบับ

ที่ประชุมเอซีดี ซัมมิท 2016 เห็นชอบรับรองเอกสาร 3 ฉบับ

ที่ประชุมเอซีดี ซัมมิท 2016 เห็นชอบรับรองเอกสาร 3 ฉบับ

รูปข่าว : ที่ประชุมเอซีดี ซัมมิท 2016 เห็นชอบรับรองเอกสาร 3 ฉบับ

ที่ประชุมเอซีดี ซัมมิท 2016 รับรองเอกสารผลการประชุม 3 ฉบับ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมของเอเชีย พร้อมกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้หารือเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบีย

วันนี้ (10 ต.ค.2559) การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 หรือ ACD summit 2016 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ จบลงแล้วด้วยบรรยากาศฉันท์มิตร โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมเอซีดีฯ ว่าการประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของเอซีดีในการระดมศักยภาพและจุดแข็งที่หลากหลายในการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและประชาคมเอเชียที่ยั่งยืน

ขณะที่ผู้นำทุกประเทศเห็นพ้องที่จะกำหนดทิศทางความร่วมมือที่ชัดเจนที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมของเอเชียและการสร้างประชาคมเอเชียในอนาคต โดยมีการรับรองเอกสารผลการประชุม 3 ฉบับคือ วิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชียปี 2030 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างประชาคมเอเชียในอีก 14 ปีข้างหน้า โดยเน้นการพัฒนาความร่วมมือใน 6 เสาหลัก ได้แก่ ความเชื่อมโยง, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม, การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ, วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และการส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน

และเห็นชอบรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ และแผนปฏิบัติการพิมพ์เขียวระยะ 5 ปี (ปี 2017-2021) เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมไปสู่การปฏิบัติ โดยแผนปฏิบัติการพิมพ์เขียวดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการดำเนินความร่วมมือใน 6 เสาหลักของเอซีดีให้เป็นรูปธรรม

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกต่างๆที่เสนอตัวเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในสาขาต่างๆ อาทิ จีนและยูเออี ในสาขาความมั่นคงด้านอาหาร น้ำและพลังงาน, เกาหลีใต้ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม, อิหร่าน ในด้านวัฒธรรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยทุกประเทศจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันและกำหนดแผนการทำงาน รวมทั้งกรอบเวลาต่อไป โดยจะรายงานผลในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรีเอซีดีในช่วงเดือนกันยายน 2560

ส่วนไทย เสนอตัวเป็นผู้ขับเคลื่อนในด้านการส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ โดยจะนำเสนอประสบการณ์ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในบริบทต่างๆ ขณะที่ประเทศภูฏาน จะนำเสนอเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับรองแถลงการณ์เอซีดี ประกาศบทบาทของเอเชียในการกระตุ้นการเติบโตผ่านความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเชื่อมโยง ย้ำถึงบทบาทและโอกาสของเอเชียในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญที่เศรษฐกิจโลกกำลังค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ขณะที่ยังต้องเผชิญกับความผันผวนและความท้าทายต่างๆ โดยที่ประชุมเชื่อมั่นว่าเอเชียยังคงเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและความแข็งแกร่ง และเป็นช่วงเวลาแห่งศตวรรษของเอเชีย ในฐานะเป็นตัวเร่งพลวัตการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก โดยเอซีดีเป็นกรอบความร่วมมือที่มีศักยภาพและสามารถใช้จุดแข็งและพลังที่หลากหลายของประเทศสมาชิกเพื่อประโยชน์ร่วมกันได้

 

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้หารือ 3 ฝ่ายร่วมกับเจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน และนาย อเดล อัล-จูเบอีร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

โดยเป็นการหารือเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบีย ซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างฉันท์มิตร โดยทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่ความสัมพันธ์ที่หยุดชะงักมากว่าสองทศวรรษจะได้รับการฟื้นฟู ซึ่งจะพิจารณาแนวทางการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อไป

 

นอกจากการกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้นำประเทศต่างๆแล้ว นายแจค หม่า ประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบา ยังเป็นตัวแทนภาคเอกชนเสนอรายงานการประชุม ACD Connect Business Forum 2016 ที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ (9 ต.ค.2559) ต่อที่ประชุมด้วย โดยนายหม่าระบุว่า โลกาภิวัฒน์ยังไม่สมบูรณ์แบบ ยังต้องการคนหนุ่มสาวและธุรกิจขนาดย่อมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการโลกาภิวัฒน์โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ซึ่งรัฐบาลควรสนับสนุนคนกลุ่มนี้และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและระบบการเงิน เพื่อธุรกิจขนาดย่อม

ขณะที่วันพรุ่งนี้ (11 ต.ค.2559) นายแจค หม่า จะไปบรรยายพิเศษที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ซักถาม

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน