นายกฯ รับมอบร่าง รธน.ฉบับสมบูรณ์จาก "มีชัย" เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ใน 30 วัน

นายกฯ รับมอบร่าง รธน.ฉบับสมบูรณ์จาก "มีชัย" เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ใน 30 วัน

นายกฯ รับมอบร่าง รธน.ฉบับสมบูรณ์จาก "มีชัย" เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ใน 30 วัน

รูปข่าว : นายกฯ รับมอบร่าง รธน.ฉบับสมบูรณ์จาก "มีชัย" เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ใน 30 วัน

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับปรับแก้ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.แล้ว คาดว่าหลังจากนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน

วันนี้ (11 ต.ค.2559) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พร้อมด้วยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอีก 20 คน ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขแล้วฉบับสมบูรณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

การปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญนี้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 28 ก.ย.2559 ซึ่งมติให้ กรธ. ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับคำถามพ่วง โดยมี 2 ประเด็นต้องปรับแก้คือ

1) ประเด็นเรื่องผู้มีสิทธิ์ขอยกเว้นการเสนอนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง จากเดิมที่ระบุให้เป็นอำนาจของ ส.ส. แต่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นควรเพิ่มอำนาจให้ ส.ว. ในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดของทั้ง 2 สภา

2) ให้ปรับระยะเวลาของการใช้เงื่อนไขพิเศษการมีนายกฯ คนนอกว่า ให้ทำได้ตลอด 5 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่มีรัฐสภา

ทั้งนี้ คำถามพ่วงในการทำประชามติเมื่อวันที่ 7 ส.ค.2559 ระบุว่า "ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี"

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 บัญญัติไว้ว่าเมื่อ กรธ.ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขให้นายกรัฐมนตรี นายกฯ จะนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน 30 วัน

 

หลังจากรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขจากประธาน กรธ.แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า ขอใช้เวลา 30 วันนับจากนี้ตรวจทาน ซึ่งสอดคล้องกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ที่คาดว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในวันที่ 3 - 9 พ.ย.2559 และคาดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

ขณะที่นายมีชัยเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความเห็นใจการทำงานของ กรธ. เพราะต้องขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับโรดแมป คสช. นอกจากนี้นายกฯ ยังกล่าวว่ายินดีให้การสนับสนุนการทำงานของ กรธ. หากกรธ.ติดขัดสิ่งใดให้แจ้ง เพื่อดำเนินการแก้ไข

นายมีชัยเชื่อว่า นับจากนี้ไปทุกฝ่ายต่างก็ต้องรับภาระหนักเช่นเดียวกับ กรธ. โดยเฉพาะการพิจารณาร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ ภายใต้เวลาที่จำกัด

หมายเหตุ: อ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขได้ ที่นี่

กลับขึ้นด้านบน