"ไทยพีบีเอส" ช่วยเกษตรกรนราธิวาสจำหน่ายลองกองตันหยงมัส

"ไทยพีบีเอส" ช่วยเกษตรกรนราธิวาสจำหน่ายลองกองตันหยงมัส

"ไทยพีบีเอส" ช่วยเกษตรกรนราธิวาสจำหน่ายลองกองตันหยงมัส

รูปข่าว : "ไทยพีบีเอส" ช่วยเกษตรกรนราธิวาสจำหน่ายลองกองตันหยงมัส

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ จ.นราธิวาส โดยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดพื้นที่จำหน่ายลองกองตันหยงมัส ผลิตผลของเกษตรกรจาก ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ระหว่างวันที่ 17-21 ต.ค.2559 ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เจ้าของสวนลองกองตันหยงมัส จ.นราธิวาส เตรียมนำลองกองมาจำหน่ายที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทำให้รายได้กลับคืนสู่เกษตรกรผู้ปลูกลองกองโดยตรงและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

ลองกองพันธุ์ตันหยงมัส เป็นพันธุ์ลองกองที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลก มีการคัดสรรเป็นอย่างดี โดยแบ่งเกรดจำหน่ายดังนี้ เกรด A+ ความยาวช่อ 10 นิ้ว เรียงช่อสวยลูกใหญ่ ช่อละประมาณ 1.2 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 85 บาท, เกรด A ความยาวช่อ 8 นิ้ว เรียงช่อสวยลูกใหญ่ ช่อละประมาณ 0.8 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 55 บาท และเกรด B ลูกขนาดย่อม ราคากิโลกรัมละ 35 บาท

โดยเกษตรกรจะนำลองกองมาจำหน่ายวันละ 2,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 2 ตัน โดยเกรด A+ จะนำมาจำหน่ายวันละประมาณ 100 กิโลกรัม, เกรด A วันละประมาณ 200 กิโลกรัม และเกรด B วันละประมาณ 300 กิโลกรัม ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการซื้อลองกองตันหยงมัสจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.นราธิวาส สามารถเดินทางมาซื้อได้ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต ระหว่างวันที่ 17-21 ต.ค.2559 เวลา 10.00-18.00 น. หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-790-2395

 

กลับขึ้นด้านบน