ครม.อนุมัติงบเยียวยาน้ำท่วม 2,200 ล้านบาท

ครม.อนุมัติงบเยียวยาน้ำท่วม 2,200 ล้านบาท

ครม.อนุมัติงบเยียวยาน้ำท่วม 2,200 ล้านบาท

รูปข่าว : ครม.อนุมัติงบเยียวยาน้ำท่วม 2,200 ล้านบาท

รมว.เกษตรฯ เผยที่ประชุม ครม.วานนี้ (11 ต.ค. 2559) อนุมัติงบประมาณวงเงิน 2,200 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (11 ต.ค. 2559) ว่า ที่ประชุมได้มีการอนุมัติงบประมาณวงเงิน 2,200 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา ผ่าน 3 มาตรการ ได้แก่

1.การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรครัวเรือนละ 3,000 บาท จำนวนกว่า 600,000ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 1,900 ล้านบาท

2.มาตรการในการชะลอหนี้ให้แก่เกษตรกร โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยวงเงิน 300 ล้านบาท

3.มาตรการฟื้นฟูพื้นที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งจะเป็นวงเงินงบประมาณปกติของกระทรวงเกษตรฯ ในการช่วยเหลือเกษตรกร

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากงบประมาณช่วยเหลือของกระทรวงมหาดไทย

 

กลับขึ้นด้านบน