ครม.ส่วนหน้าลงพื้นที่แก้ปัญหา 3 จชต.

ครม.ส่วนหน้าลงพื้นที่แก้ปัญหา 3 จชต.

ครม.ส่วนหน้าลงพื้นที่แก้ปัญหา 3 จชต.

รูปข่าว : ครม.ส่วนหน้าลงพื้นที่แก้ปัญหา 3 จชต.

คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครม.ส่วนหน้า) เริ่มลงพื้นที่เดินหน้าทำงานแล้ว ประเดิมการทำงานด้วยการเข้าพบจุฬาราชมนตรีในบ่ายวันนี้

วันนี้ (13 ต.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้แทนพิเศษรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครม.ส่วนหน้า) ที่มี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะ เริ่มลงพื้นที่ทำงานแล้ว โดยบ่ายวันนี้ จะเข้าพบกับจุฬาราชมนตรี ที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา

ก่อนลงพื้นที่ พล.อ.อุดมเดช มอบภารกิจให้คณะผู้แทน 12 คน รับผิดชอบงานใน 7 กลุ่มงาน เพื่อติดตามงานใน 20 กระทรวง โดย พล.อ.ปราการ ชลยุทธ รับผิดชอบงานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พล.อ.สกล ชื่นตระกูล รับผิดชอบงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ ติดตามงานของกระทรวงแรงงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ รับผิดชอบการสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ดูงานกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนา นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีตเลขาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) รับผิดชอบงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน นายจำนัล เหมือนดำ ติดตามงานของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ

พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รับผิดชอบส่วนงานขับเคลื่อนนโยบาย นายพรชาติ บุนนาค ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ดูแลงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข ติดตามงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและคมนาคม

แม้นักวิชาการในพื้นที่จะข้อสังเกตว่ากลไกใหม่ อาจทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ เพราะส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณและไม่มีคนในพื้นที่ร่วมคณะด้วย แต่ พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ยืนยันว่า ให้รอดูผลการทำงานและทุกคนล้วนเป็นพลเรือนที่หวังใช้ประสบการณ์แก้ปัญหาในพื้นที่

 

กลับขึ้นด้านบน