คนไทยในสหรัฐฯ จุดเทียนถวายความอาลัยในหลวงที่ "จตุรัสภูมิพลอดุลยเดช"

คนไทยในสหรัฐฯ จุดเทียนถวายความอาลัยในหลวงที่ "จตุรัสภูมิพลอดุลยเดช"

คนไทยในสหรัฐฯ จุดเทียนถวายความอาลัยในหลวงที่ "จตุรัสภูมิพลอดุลยเดช"

รูปข่าว : คนไทยในสหรัฐฯ จุดเทียนถวายความอาลัยในหลวงที่ "จตุรัสภูมิพลอดุลยเดช"

คนไทยในรัฐรัฐแมสสาชูเซตต์ สหรัฐอเมริกา ถวายดอกไม้แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหน้า รพ.เมาท์ออเบิร์น ซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพ

วันนี้ (14 ต.ค.2559) ตามเวลาในประเทศไทย ประชาชนไทยในเมืองบอสตันและเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเซตต์ ได้รวมตัวกันถวายดอกไม้แสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบริเวณจัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช หน้าโรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น เคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ

จตุรัสแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงในหลวงในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่พระราชสมภพ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธ.ค.2470 โดยคนไทยที่อาศัยอยู่ในบอสตันและเคมบริดจ์ได้จัดตั้งมูลนิธิ King of Thailand Birthplace Foundation และได้รวบรวมเงินทุนเพื่อปรับปรุงจัตุรัสที่เดิมเป็นเพียงป้ายไม้เล็กๆ ให้กว้างขวาง สวยงามสมพระเกียรติ โดยนายกเทศมนตรีเมืองเคมบริดจ์ ได้ขอพระราชทานนามว่า "จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช” (King Bhumibol Adulyadej of Thailand Square)

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน