กระทรวงคมนาคมจัดระบบขนส่งอำนวยความสะดวกประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ

กระทรวงคมนาคมจัดระบบขนส่งอำนวยความสะดวกประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ

กระทรวงคมนาคมจัดระบบขนส่งอำนวยความสะดวกประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ

รูปข่าว : กระทรวงคมนาคมจัดระบบขนส่งอำนวยความสะดวกประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ

กระทรวงคมนาคมจัดระบบขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ระหว่างวันที่ 14 - 16 ต.ค.2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ดังนี้

1.กรมการขนส่งทางบก

 • จัดให้กรมการขนส่งทางบกเป็นจุดรองรับรถโดยสาร บขส. ที่จะเข้ามาจากต่างจังหวัด พร้อมทั้งได้ประสานสหกรณ์แท็กซี่เพื่ออำนวยความสะดวกจัดคิวรับผู้โดยสารเดินทางต่อไปยังจุดต่างๆ
 • ประสานรถโดยสารไม่ประจำทางในจังหวัดให้จัดเตรียมรถเสริมในกรณีที่รถโดยสารประจำทางไม่เพียงพอต่อความต้องการ

2.เรือโดยสาร 

 • เรือด่วนเจ้าพระยาจัดเรือเสริมให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่เก็บค่าโดยสาร ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.เส้นทางท่าเรือสาทร – ท่าเรือพรานนก และท่าเรือพรานนก – ท่าเรือนนทบุรี สำหรับเรือโดยสารด่วนเจ้าพระยาที่ให้บริการตามปกติได้มีการเพิ่มจำนวนการให้บริการ เป็น 55 ลำ ออกให้บริการทุก 10 นาที และขยายเวลาให้บริการถึงเวลา 21.00 น. 
 • เรือโดยสารข้ามฟาก เรือทรัพยธนนคร 1 เรือข้ามฟากนำโชคชัย 10 เรือข้ามฟากโพธิ์อรุณ 15 ให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่เก็บค่าโดยสาร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีเส้นทางเดินเรือระหว่าง ท่าเรือพรานนก – ท่าช้าง
 • กรมเจ้าท่านำเรือเจ้าท่า 37 ออกให้บริการประชาชนเพิ่มเติมในเส้นทางที่มีจำนวนประชาชนใช้บริการโดยสารหนาแน่น

3.รถไฟ

 • รฟท.จัดเพิ่มตู้โดยสารพ่วงในขบวนรถไฟฟรี รถไฟเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศ และเพิ่มขบวนรถฟรีเสริมเที่ยวพิเศษสายชานเมือง – ทางไกล อีก 18 ขบวน เพื่อรองรับการเดินทางได้เพิ่มจากปกติอีกวันละ 1.5 – 2 หมื่นคนต่อวัน รายละเอียดการเพิ่มจำนวนตู้โดยสารและเพิ่มขบวนรถไฟเสริมพิเศษ มีดังนี้
  1) ขบวนรถไฟฟรี สายชานเมืองกรุงเทพ – ปริมณฑลเพิ่มจำนวนตู้โดยสารพ่วงไป-กลับ ทุกเส้นทาง จำนวน 64 ขบวนต่อวัน และเพิ่มขบวนรถไฟฟรีเสริมพิเศษสายชานเมืองสำหรับพระราชพิธีฯ อีก 12 ขบวนต่อวัน ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม, กรุงเทพ-อยุธยา และกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา
  2) จัดเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษรถไฟฟรีในเส้นทางระยะไกลสำหรับพระราชพิธีฯ อีก 6 ขบวนต่อวัน ได้แก่ เส้นทางสุรินทร์-กรุงเทพ, ขอนแก่น-กรุงเทพ, พิษณุโลก-กรุงเทพ 

4.รถ ขสมก.

 • ขสมก. เพิ่มจำนวนรถ เที่ยววิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ที่จะเดินทางไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. โดยรถโดยสารของ ขสมก. ที่ผ่านบริเวณวัดพระแก้ว สนามหลวง และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ สาย 1, 2, 3, 12, 15, 25, 32, 42, 47, 53, 59, 60, 68, 70, 79, 80, 82, 91, 203, 503, 508, 509, 511, 516 และ สาย 556 โดยรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรีทั้งหมด ยกเว้นรถโดยสารปรับอากาศเก็บค่าโดยสารในอัตราปกติ
 • ขสมก.จัดรถโดยสาร Shuttel Bus อำนวยความสะดวกแต่ละจุดปลายทางสนามหลวง ให้บริการฟรี ดังนี้
  1) เส้นทางหมอชิต 2 - สนามหลวง
  2) เส้นทางสายใต้ใหม่ - สนามหลวง
  3) เส้นทางหัวลำโพง - สนามหลวง
  4) เส้นทางเอกมัย - สนามหลวง
  5) เส้นทางอนุสาวรีย์ชัย - สนามหลวง
  6) เส้นทางวงเวียนใหญ่ - สนามหลวง
  7) เส้นทางบางใหญ่ (Central Westgate) - สนามหลวง
 • ขสมก.จัดรถเอกชนร่วมบริการ ได้แก่ สาย 6, 9, 30, 33, 39, 43, 44, 48, 64, 123, 507 และ สาย 524 รวม 12 เส้นทาง เดินรถตามเส้นทางปกติ

5. รถ บขส.

 • บขส.จัดรถเสริมทุกเส้นทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากเที่ยววิ่งปกติ
 • บขส.จัดพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) เป็นจุดจอดสำหรับรถตู้และรถโดยสารไม่ประจำทางที่เดินทางมาจากต่างหวัด เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพโดยไม่คิดค่าบริการ
 • บขส. จะงดการเผยแพร่สื่อบันเทิงบนรถ และจะเปิดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงความไว้อาลัยเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป


6. การบินไทย

 • การยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีเปลี่ยนวันเดินทางและกรณีเปลี่ยนเส้นทาง
  สำหรับบัตรโดยสารการบินไทยที่ออกผ่านสำนักงานขายการบินไทย ตัวแทนจำหน่ายฯ ของการบินไทย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงบัตรโดยสารที่ออกผ่าน เว็บไซต์ thaiairways.com ก่อน และ/หรือ ภายในวันที่ 14 ต.ค.2559 ซึ่งระบุวันเดินทางบนบัตรโดยสารไว้ ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.– 31 ต.ค.2559 ดังนี้
  1) กรณีเปลี่ยนวันเดินทางเข้าหรือออกจากกรุงเทพฯ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้โดยการเดินทางใหม่ในเส้นทางเดิม จะต้องอยู่ภายในอายุบัตรโดยสาร และ/หรือ ภายใน 31 ต.ค.2559 เท่านั้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  2) กรณีเปลี่ยนเส้นทาง สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยการเดินทางในเส้นทางใหม่ จะต้องอยู่ภายในอายุบัตรโดยสาร และ/หรือ ภายใน 31 ต.ค.2559 เท่านั้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การคำนวณราคาในเส้นทางใหม่ เปรียบเทียบกับ ราคาบัตรโดยสารเดิม
  • หากราคาบัตรโดยสารในเส้นทางใหม่ สูงกว่า ราคาบัตรโดยสารเดิม ผู้โดยสารต้องชำระส่วนต่างของราคา และภาษี (ถ้ามี) ที่เพิ่มขึ้น
  • หากราคาบัตรโดยสารในเส้นทางใหม่ ต่ำกว่าราคาบัตรโดยสารเดิม และบัตรโดยสารนั้น ๆ เป็นชนิดที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ จะได้รับคืนเงินส่วนต่างนั้นเป็นเอกสารแทนเงินสด  

7.ไทยสมายล์แอร์เวย์

 • สายการบินไทยสมายล์ จัดเตรียมเครื่องบินสำรอง สำหรับเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการเดินทาง สำหรับประชาชน
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางของบัตรโดยสารทุกประเภทเป็นเวลา 30 วัน สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 14 ต.ค.-13 พ.ย.2559 และจัดเตรียมเครื่องบินสำรองสำหรับเพิ่มเที่ยวบินพิเศษภายในประเทศ

8.แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

 • เตรียมขบวนรถไฟฟ้าไว้คอยให้บริการจำนวน 5 ขบวน ตลอดระยะเวลาการให้บริการ และในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (06.00 น. – 10.00 น). และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00 น. – 20.00 น.) บริษัทฯ ได้เสริมขบวนรถไฟอีก 2 ขบวน เพื่อให้บริการแก่ประชาชน และในช่วงเวลาที่มีผู้โดยต้องการใช้บริการเป็นจำนวนมาก
กลับขึ้นด้านบน