ชาวไทยมุสลิม "มัสยิดต้นสน" พร้อมใจถวายอาลัย

ชาวไทยมุสลิม "มัสยิดต้นสน" พร้อมใจถวายอาลัย

ชาวไทยมุสลิม "มัสยิดต้นสน" พร้อมใจถวายอาลัย

รูปข่าว : ชาวไทยมุสลิม "มัสยิดต้นสน" พร้อมใจถวายอาลัย

ชาวไทยมุสลิม 'มัสยิดต้นสน' ที่เคยเฝ้ารับเสด็จ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงพร้อมใจกันถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนา ทรงส่งเสริมการศึกษาของชาวมุสลิม พระเมตตาแผ่ไพศาลนี้ ทำให้ชาวไทยมุสลิม 'มัสยิดต้นสน' ที่เคยเฝ้ารับเสด็จ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงพร้อมใจกันถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

'ละหมาดวันศุกร์' ถือเป็นศาสนกิจ ที่ชายมุสลิมจะต้องปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามแต่หลังการละหมาดวันนี้ ทุกคนใน "มัสยิดต้นสน" ย่านบางกอกใหญ่ พร้อมใจอยู่ต่อ เพื่อร่วมกล่าวรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ดาโต๊ะ "พัฒนา หลังปูเต๊ะ" อิหม่ามมัสยิดต้นสน กล่าวว่า รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ เยี่ยมเยียนชุมชนมัสยิดต้นส้น เมื่อปี พ.ศ.2489 สร้างความปลาบปลื้มให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รับสั่งให้แปลคัมภีร์อัลกรุอ่านเป็นภาษาไทย ทำให้ชาวไทยมุสลิม เข้าใจความหมายในคำภีร์อัลกรุอ่านอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นสิ่งที่ชาวไทยมุสลิมทำได้ในเวลานี้ คือการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานในการทำความดี

"การโศกเศร้า" เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับทุกศาสนา "ดาโต๊ะ พัฒนา" กล่าวว่า ชาวมุสลิมยังต้องใช้โอกาสนี้ ระลึกถึงหลักคำสอน ว่าแท้จริงแล้ว โลกนี้เป็นเพียงบททดสอบจากพระผู้เป็นเจ้า นั่นหมายความว่าเราต้องพึงระลึกถึงการทำความดี เฉกเช่นเดียวกับสิ่งที่ "รัชกาลที่ 9" ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง

หลังจากนี้พวกเขากล่าวว่า จะยังคงขอ "ดุอาร์" หรือ ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ให้สังคมไทยพบเจอแต่ความสุข ความเจริญและปฏิบัติตัวในแนวทางที่ดี อย่างที่พระองค์ต้องการ "และจะรำลึกถึง "รายอกีตอ" พระราชาผู้อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนตลอดไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน