ไทย-ภูฏาน ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทั้งยามสุขและยามเศร้า

ไทย-ภูฏาน ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทั้งยามสุขและยามเศร้า

ไทย-ภูฏาน ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทั้งยามสุขและยามเศร้า

รูปข่าว : ไทย-ภูฏาน ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทั้งยามสุขและยามเศร้า

การเสด็จพระราชดำเนินมาไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในครั้งนี้ สะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับภูฏาน

นับตั้งแต่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทราบข่าวพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีกระแสรับสั่งให้วัดทั่วประเทศภูฏานทำพิธีสวดมนต์เป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมกันภาวนาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันแห่งการสูญเสียมาถึงเมื่อวันที่ 13 ต.ค.2559 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีทรงขึ้นข้อความทางเฟซบุ๊กของพระองค์แสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้ง และทรงรับสั่งให้ประชาชนภูฏานร่วมกันไว้อาลัยเป็นเวลา 7 วัน โดยให้มีการจุดเทียนและสวดมนต์ เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

การเสด็จมาร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี และสมเด็จพระราชินี สะท้อนความผูกพันระหว่างสองประเทศที่ยาวนานถึง 27 ปี

ย้อนกลับไปในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี 2549 มกุฏราชกุมารจิกมีเสด็จมาไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ

ราชอาณาจักรภูฏานมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศ แต่มีเพียง 4 ประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูตภูฏานโดยมีไทยเป็นหนึ่งในนั้น อีก 3 ประเทศคืออินเดีย คูเวต และบังคลาเทศ และภูฏานมีสำนักงานถาวรผู้แทนคณะทูตที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ภูฏานและไทยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรื่อยมาทั้งทางด้านการศึกษา การพัฒนา การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม ไอที รวมทั้งด้านธุรกิจ เนื่องจากมีนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนทำกิจการโรงแรม ก่อสร้างและอาหารในภูฏาน

ทั้งนี้ไทยและภูฏานมีความคล้ายคลึงกันในด้านวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ การปกครองของภูฏานแสดงถึงความใกล้ชิดของสถาบันกับประชาชนในรูปแบบประชาธิปไตย ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งใกล้เคียงกับไทย

ภูฏานเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเรื่องนโยบายความสุขมวลรวมนานาชาติ หรือ Gross National Happiness (GNH) เป็นแนวคิดที่มีขึ้นกว่า 40 ปี เพื่อต้องการเน้นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดูแลป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ

ภูฏานได้ชื่อว่าเป็น "ราชอาณาจักรแห่งมังกรสายฟ้า" เป็นประเทศที่งดงามบนเทือกเขาหิมาลัย และเป็นประเทศที่น้อมนำนโยบายความสุข เพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ประชากรกว่า 7 แสนคน ในประเทศที่เป็นที่เรียกขานว่า "ดินแดนแห่งความสุข"

กลับขึ้นด้านบน