พระราชทาน "ชาต้นแรก" ปลูกแทนฝิ่น

พระราชทาน "ชาต้นแรก" ปลูกแทนฝิ่น

พระราชทาน "ชาต้นแรก" ปลูกแทนฝิ่น

รูปข่าว : พระราชทาน "ชาต้นแรก" ปลูกแทนฝิ่น

เมื่อปี 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่บ้านปู่หมื่น จ.เชียงใหม่ พระราชทานชาต้นแรกให้กับชาวบ้านปลูก เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น ขณะนี้การปลูกชากลายเป็นอาชีพหลัก ทุกครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ไม่กลับไปปลูกฝิ่น

นายเจริญ ไชยกอ ประธานวิสาหกิจชุมชนชนบ้านปู่หมื่น ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกับบิดาเมื่อครั้นพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรบ้านปู่หมื่น เมื่อปี 2513

นายเจริญย้อนอดีตให้ฟังในวันนี้ (15 ต.ค.2559) ว่า สมัยนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่มีการปลูกฝิ่นและตัดไม้ แต่หลังจากพระองค์พระราชทานต้นชาต้นแรกให้ชาวบ้านพร้อมส่งเสริมให้ปลูกลิ้นจี่ แรกๆ ชาวบ้านไม่เชื่อ แต่พ่อของเขาได้ลงมือทำเป็นตัวอย่างจนประสบความสำเร็จ ทุกวันนี้ชาวบ้านต่างยอมรับและเริ่มปลูกชาไปทั่วดอยตามที่ในหลวงรับสั่ง ทำให้ขณะนี้ทุกครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่กลับไปปลูกฝิ่นอีก

น.ส.จิรวรรณ ไชยกอ ชาวบ้าน ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีภาพปรากฏอยู่ในธนบัตรฉบับละ 100 บาท กล่าวว่า ไม่เพียงแต่พระองค์จะสนับสนุนให้มีการปลูกชาเท่านั้น แต่ยังได้มีการพัฒนาอาชีพโดยเปิดโรงเรียนใน อ.ฝาง เพื่อเป็นศูนย์รวมในการช่วยเหลือชาวไทยภูเขา ได้มีโอกาสพัฒนาในการทำงานด้านต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่งให้ความรู้และประวัติความเป็นมาเพื่อสอนเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานและนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ขึ้นในพื้นที่ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกผักและผลไม้เมืองหนาว ทุกวันนี้ชาวบ้านต่างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถส่งลูกหลานเรียนในระดับที่สูงและเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี

สำหรับโครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวไทยเขา ทดแทนการปลูกฝิ่น ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2512 ปัจจุบันโครงการหลวง ดำเนินงานใน 5 จังหวัดภาคเหนือ คือเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน มีสถานีวิจัยหลัก 4 สถานี และสถานีส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝิ่น เรียกว่าศูนย์พัฒนาโครงการอีก 21 ศูนย์ และหมู่บ้านพัฒนาอีก 6 หมู่บ้าน รวมหมู่บ้านในเขตปฏิบัติการทั้งสิ้น 267 หมู่บ้าน

ผลผลิตจากโครงการหลวงปัจจุบัน ประกอบด้วยผักปลอดภัยสารพิษ สมุนไพร ถั่วและธัญพืช ผลไม้ เห็ด ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว์ ผลิตผลประมง ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้แห้ง ผลิตภัณฑ์จากแฝก ไม้กระถาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อการค้า โครงการหลวง และดอยคำ

กลับขึ้นด้านบน