สปน.เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ

สปน.เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ

สปน.เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ

รูปข่าว : สปน.เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศและตอบคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพที่ประชาชนสงสัย เช่นการจัดโต๊ะหมู่และวางพระบรมฉายาลักษณ์ รวมไปถึงสิ่งที่ทำได้และไม่ควรทำในช่วง 100 วัน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ประกาศ เพื่อขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพโดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1.ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธง ครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. เป็นต้นไป

2.ให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2559 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆ งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา 30 วัน

3.แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการกรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง ส่วนกรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบสีกากีคอพับและเครื่องแบบสีกากีคอแบะ

สำหรับกรณีการแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการของข้าราชการชายนั้น ให้แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดำ เนคไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ ขณะที่ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี ส่วนกรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามนั้น

ขณะที่การแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตามข้าราชการที่กล่าวข้างต้น

ส่วนการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และการใช้ถ้อยคำแสดงความอาลัย ดังนี้

พระบรมฉายาลักษณ์ ตามความเหมาะสม และที่เห็นสมควร ถ้อยคำแสดงความอาลัย ให้ใช้ "ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า.........."

สำหรับการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบด้วย
1.พระบรมฉายาลักษณ์
2.เครื่องทองน้อย
3.พุ่มทอง
4.พุ่มเงิน

สำหรับการประดับผ้าระบายดำสลับขาว ให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบน และสีขาวอยู่ด้านล่างในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งการประดับธง ให้งดการประดับธงตราสัญลักษณ์ทั้งหมด

ส่วนสิ่งที่ทำได้ไม่ได้ ที่ประชาชนสงสัย เช่น การจัดพิธีแต่งงานนั้น ก็จัดได้ตามความเหมาะสม และสมควารแก่สถานการณ์ ประเพณีลอยกระทง ให้จัดได้ แต่งดการรื่นเริงทั้งหมด ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ โรงภาพยนตร์ เปิดได้ตามปกติ แต่ขอความร่วมมือลดความรื่นเริง ตามความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ขณะที่พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดำเนินได้ตามปกติ ตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติ เนื่องด้วยพระองค์ได้พระราชทานไว้ในขณะยังทรงพระชนม์ชีพ

ส่วนข้อความถวายความอาลัยสามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบคือ ใช้ "สำนึก" หรือ "รำลึก" ขณะที่การลดธงครึ่งเสา หมายความว่า ลดลงมา 1 ส่วน ใน 3 ส่วน นับจากยอดเสา และลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่ 14 ตุลาคม 2559

 

กลับขึ้นด้านบน