ไทย-อังกฤษ ความผูกพันใกล้ชิดของสองราชวงศ์

ไทย-อังกฤษ ความผูกพันใกล้ชิดของสองราชวงศ์

ไทย-อังกฤษ ความผูกพันใกล้ชิดของสองราชวงศ์

รูปข่าว : ไทย-อังกฤษ ความผูกพันใกล้ชิดของสองราชวงศ์

ทันทีที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงส่งพระราชสาส์นถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารเป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับราชวงศ์ไทยมาเป็นเวลานาน ได้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นอกจากนี้รัฐบาลอังกฤษยังลดธงครึ่งเสาเหนือพระราชวังบักกิงแฮม อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ และสถานที่ราชการหลายแห่ง เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทยกับอังกฤษแน่นแฟ้นมาเป็นระยะเวลานานเนื่องจากทั้งสองประเทศปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ต่างทรงครองราชย์มายาวนานเช่นกัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครองราชย์เป็นเวลา 70 ปี ก่อนจะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ต.ค.2559 ขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 จะทรงครองราชย์ครบ 65 ปีในปี 2560

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการ ทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนอังกฤษอีกครั้งเป็นการส่วนพระองค์ในอีก 6 ปีต่อมา

ขณะที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินเบอระ พระสวามีและเจ้าหญิงแอนน์ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2539 โดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในแต่ละครั้งมีพสกนิกรชาวไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก

 

นอกจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างราชวงศ์แล้ว ไทยและอังกฤษยังมีความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนและการศึกษา โดยรัฐบาลไทยเริ่มส่งนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มาศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกและยังคงสานต่อความร่วมมือเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

กลับขึ้นด้านบน