แพทย์อาสาน้อมนำพระราชดำรัสดูแลประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ

แพทย์อาสาน้อมนำพระราชดำรัสดูแลประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ

แพทย์อาสาน้อมนำพระราชดำรัสดูแลประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ

รูปข่าว : แพทย์อาสาน้อมนำพระราชดำรัสดูแลประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่า "ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศก็คือพลเมือง" ซึ่งวันนี้ทีมแพทย์อาสาน้อมนำมาปฏิบัติให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

ทีมแพทย์อาสาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนคอยให้บริการตรวจรักษาประชาชนบริเวณท้องสนามหลวงตลอดทั้งวัน เนื่องจากประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและลงนามในสมุดหลวงเพื่อแสดงความอาลัย บางคนมีอาการปวดศีรษะ เป็นไข้ หรือเหนื่อยล้าจากการเดินทางมาจากต่างจังหวัดหลายชั่วโมง

 

โดยเฉพาะผู้สูงอายุมักมีโรคประจำตัว เช่น ความดันสูง ปวดตามข้อ และโรคกระเพาะอาหาร แต่ทีมแพทย์เหล่านี้ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยที่จะให้บริการ เนื่องด้วยตระหนักถึงพระราชดำรัสเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้น้อมนำมาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการทำงานที่เสียสละของทีมแพทย์อาสาทำให้ประชาชนที่พบเห็นและมาใช้บริการตรวจรักษารู้สึกอบอุ่นใจ

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้ประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพตัวเอง เนื่องจากการเดินทางที่ยาวนานผนวกกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อสุขภาพ

 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม โรงเรียนแพทย์ ตำรวจ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน จัดบริการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข 11 จุด เพื่อให้บริการดูแลรักษาประชาชนโดยรอบพื้นที่สนามหลวง 

สำหรับการดำเนินงานใน 3 วัน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุขดูแลรักษาประชาชนกว่า 5,000 คน พร้อมกันนี้ยังแนะนำประชาชนแปลงพลังความโศกเศร้าเป็นพลังกิจกรรม ร่วมทำสิ่งที่ดีงามและหากรู้สึกเครียด ร้องไห้ตลอดเวลา นอนไม่หลับ ขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน